King James Version

Psalm 130

1Out of the depths have I cried unto thee, O Lord.

Lord, hear my voice: let thine ears be attentive to the voice of my supplications.

If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand?

But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared.

I wait for the Lord, my soul doth wait, and in his word do I hope.

My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning: I say, more than they that watch for the morning.

Let Israel hope in the Lord: for with the Lord there is mercy, and with him is plenteous redemption.

And he shall redeem Israel from all his iniquities.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 130

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndikulirira kwa Inu Yehova ndili mʼdzenje lozama;
    Ambuye imvani mawu anga.
Makutu anu akhale tcheru kumva
    kupempha chifundo kwanga.

Inu Yehova, mukanamawerengera machimo,
    Inu Yehova, akanayima chilili ndani wopanda mlandu?
Koma kwa Inu kuli chikhululukiro;
    nʼchifukwa chake mumaopedwa.

Ndimayembekezera Yehova, moyo wanga umayembekezera,
    ndipo ndimakhulupirira mawu ake.
Moyo wanga umayembekezera Ambuye,
    kupambana momwe alonda amayembekezera mmawa,
    inde, kupambana momwe alonda amayembekezera mmawa,

Yembekeza Yehova, iwe Israeli,
    pakuti Yehova ali ndi chikondi chosasinthika
    ndipo alinso ndi chipulumutso chochuluka.
Iye mwini adzawombola Israeli
    ku machimo ake onse.