King James Version

Psalm 128

1Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.

For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.

Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.

Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord.

The Lord shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.

Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 128

Ang Padya sa Pagtuman sa Ginoo

1Bulahan kamo nga mga nagatahod sa Ginoo, nga nagakabuhi sa iya mga pamaagi.
Ang inyo mga kinabudlayan magasugata sang inyo mga kinahanglanon;
mangin malipayon kamo kag mainuswagon.
Ang inyo asawa nga nagatiner sa inyo mga balay mangin pareho sa mabinungahon nga ubas,
kag ang inyo mga anak nga nagatipon sa palibot sang inyo mga lamisa mangin pareho sa linghod nga mga kahoy nga olibo.
Pareho sini ang pagpakamaayo sa mga tawo nga nagatahod sa Ginoo.
Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang Ginoo halin sa iya templo sa Zion, ang siyudad sang Jerusalem.
Kabay pa nga makita ninyo nga nagauswag ini nga siyudad samtang nagakabuhi kamo.
Kag kabay pa nga makita ninyo ang inyo mga apo.
Kabay pa nga maayo lang ang kahimtangan sang Israel.