King James Version

Psalm 127

1Except the Lord build the house, they labour in vain that build it: except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain.

It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows: for so he giveth his beloved sleep.

Lo, children are an heritage of the Lord: and the fruit of the womb is his reward.

As arrows are in the hand of a mighty man; so are children of the youth.

Happy is the man that hath his quiver full of them: they shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate.

Nya Levande Bibeln

Psaltaren 127

Herren välsignar alla

1Om inte Herren bygger huset, är byggnadsarbetarnas möda till ingen nytta. Om inte Herren skyddar staden, står vaktposten förgäves på sin plats!

Det är meningslöst att släpa och slita från tidiga morgonen till sena kvällen, för Gud ger dem som älskar honom vad de behöver, också när de sover.

Också barn är en gåva från Gud. Med dem belönar han alla som älskar honom.

En ung mans söner är som skarpa pilar i händerna på en krigare.

Lycklig är den man som har sitt koger fyllt med sådana pilar. När fienderna anklagar honom och drar honom inför rätta står hans söner upp för honom.