King James Version

Psalm 126

1When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream.

Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing: then said they among the heathen, The Lord hath done great things for them.

The Lord hath done great things for us; whereof we are glad.

Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south.

They that sow in tears shall reap in joy.

He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 126

Psalm 126

Återställd lycka

1En vallfartssång.

När Herren förde tillbaka Sions fångar,

var det som om vi drömde.

2Vi skrattade högt och sjöng av glädje, vi jublade.

Bland folken sades det:

Herren har gjort stora ting för dem!”

3Ja, Herren har gjort stora ting med oss,

och vi är glada.

4Återställ vår lycka, Herre,

liksom bäckarna i Negev!

5De som sår med tårar

ska få skörda med glädje.

6Gråtande går de ut med säden de ska så,

men med jubel kommer de tillbaka och bär sina kärvar.