King James Version

Psalm 125

1They that trust in the Lord shall be as mount Zion, which cannot be removed, but abideth for ever.

As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth even for ever.

For the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous; lest the righteous put forth their hands unto iniquity.

Do good, O Lord, unto those that be good, and to them that are upright in their hearts.

As for such as turn aside unto their crooked ways, the Lord shall lead them forth with the workers of iniquity: but peace shall be upon Israel.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 125

Ang Seguridad sang Katawhan sang Dios

1Ang mga nagasalig sa Ginoo pareho sa Bukid sang Zion nga indi matay-og,
kundi nagapabilin sa wala sing katapusan.
Subong nga ang mga bukid sa palibot sang Jerusalem nagaprotektar sa sini nga siyudad,
ang Ginoo nagaprotektar man sa iya katawhan subong kag hasta san-o.
Ang malaot indi gid magpadayon sa pagdumala sa duta nga para sa mga matarong,
kay basi maghimo man sing malain ang mga matarong.
Ginoo, himua ang maayo sa mga tawo nga maayo, nga nagakabuhi sing husto.
Pero siluti kaupod sa mga malaot ang imo katawhan nga nagasunod sa indi husto nga pagginawi.

Kabay pa nga maayo lang ang kahimtangan sang Israel!