King James Version

Psalm 121

1I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.

The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.

The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 121

Psalmul 121

Un cântec de pelerinaj

Îmi voi ridica ochii spre munţi:
    de unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul meu vine de la Domnul,
    Care a făcut cerurile şi pământul.

El nu va lăsa să ţi se clatine piciorul,
    Păzitorul tău nu va dormita.
Iată că nu dormitează, nici nu doarme,
    Păzitorul lui Israel.

Domnul este păzitorul tău,
    Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
Soarele nu te va bate în timpul zilei,
    nici luna – în timpul nopţii.

Domnul te va păzi de tot ce este rău;
    El îţi va păzi sufletul.
Domnul te va păzi la plecare şi la venire,
    de acum şi până în veac!