King James Version

Psalm 111

1Praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation.

The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein.

His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever.

He hath made his wonderful works to be remembered: the Lord is gracious and full of compassion.

He hath given meat unto them that fear him: he will ever be mindful of his covenant.

He hath shewed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen.

The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure.

They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.

He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name.

10 The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.

Nya Levande Bibeln

Psaltaren 111

Herren håller vad han lovat

1-2 Halleluja, prisa Herren! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta för alla som tillhör honom, ja för hela församlingen! Allt det han gör är stort och väldigt och alla som ser det försöker att förstå det,

för hans under bevisar hans ära, majestät och eviga godhet.

Vem kan glömma de under han gör, under fyllda av barmhärtighet och nåd?

Han ger mat till dem som ärar honom. Han glömmer aldrig det förbund han ingått med Israel.

Han har bevisat hur mäktig han är genom att ge dem deras land, fastän landet hade varit ett hem för många andra folk.

Allt han gör är rätt och gott, och hans lagar kan man lita på.

De förlorar aldrig sin giltighet utan består. Han har gett dem till oss för att visa oss vad sanning och rättfärdighet är.

Han befriade sitt folk och slöt ett evigt förbund med dem. Vilket heligt och respektingivande namn han har!

10 Hur kan människor bli visa? Enda sättet att lära sig vishet är att ta Gud på allvar, för man växer i vishet genom att lyda hans lagar. Prisa hans namn i evighet!