King James Version

Psalm 111

1Praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation.

The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein.

His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever.

He hath made his wonderful works to be remembered: the Lord is gracious and full of compassion.

He hath given meat unto them that fear him: he will ever be mindful of his covenant.

He hath shewed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen.

The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure.

They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.

He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name.

10 The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 111:1-10

Herrens storhed og mægtige undere

1Halleluja!

Af hele mit hjerte vil jeg takke Herren,111,1 Salmen er akrostisk, bortset fra indledningsordet, så hver linie begynder med næste bogstav i alfabetet. Oversættelsen er lidt mere fri end normalt for at opnå en tilsvarende effekt.

berømme ham midt i de gudfrygtiges forsamling.

2De ting, han gør, er vidunderlige,

enhver, der oplever dem, må juble og glæde sig.

3Fantastiske er alle hans undere,

glem ikke hans uendelige godhed.

4Herren er nådig og barmhjertig,

ingen må glemme hans velgerninger.

5Jeg ved, at han altid sørger for sit folk.

Kan han nogensinde glemme sin pagt med dem?

6Landet, som tilhørte de fremmede, gav han til sit eget folk,

med magt drev han de andre væk for øjnene af sine udvalgte.

7Når han handler, gør han altid det rigtige,

ordene fra ham kan man stole på.

8Pas på, at I trofast adlyder hans bud,

retsindighed har evighedsværdi.

9Sit folk har han sat i frihed,

til evig tid varer hans pagt med dem.

Underfuld og hellig er Herren.

10Visdom udspringer af ærefrygt for Gud.

Ypperlig er den indsigt, man får ved at adlyde ham.

Æren er hans for evigt!