King James Version

Psalm 103

1Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.

The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.

He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.

The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.

He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.

10 He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.

11 For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.

12 As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.

13 Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him.

14 For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.

15 As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.

16 For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.

17 But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;

18 To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.

19 The Lord hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.

20 Bless the Lord, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.

21 Bless ye the Lord, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.

22 Bless the Lord, all his works in all places of his dominion: bless the Lord, O my soul.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 103

Ang Gugma sang Dios

1Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.
Dayawon ko ang iya pagkabalaan[a] sa bug-os ko nga pagkatawo.
Dapat dayawon ko gid ang Ginoo,
kag dapat indi ko pagkalimtan kon ano ang iya kaayo.
Ginapatawad niya ang tanan ko nga sala,
kag ginaayo niya ang tanan ko nga balatian.
Ginaluwas niya ako sa kamatayon,
kag ginabendisyunan niya ako sang iya gugma kag kaluoy.
Ginahatagan niya ako sang maayo nga mga butang samtang nagakabuhi ako
sa bagay nga nagabataon ako kag makusog pareho sa agila.

Nagahukom ang Ginoo pabor sa tanan nga ginapigos;
ginahatagan niya sila sang hustisya.
Ginpahayag niya ang iya pamaagi kay Moises
kag ginpakita niya sa katawhan sang Israel ang iya gamhanan nga mga binuhatan.
Mabinalak-on siya kag maluluy-on;
mahigugmaon siya kag indi dali maakig.
Wala nagapadayon ang iya pagsabdong,
kag indi permanente ang iya kaakig.
10 Wala niya kita ginsilutan sang nagakabagay sa aton mga sala.
Wala siya nagbalos sa aton suno sa aton mga kalautan.
11 Kay subong nga dako ang distansya sang langit sa duta,
dako man ang iya paghigugma sa mga nagatahod sa iya.
12 Subong nga malayo ang sidlangan sa nakatundan,
malayo man ang pagseparar niya sang aton mga sala sa aton.
13 Subong nga ang amay maluluy-on sa iya mga anak,
ang Ginoo maluluy-on man sa mga nagatahod sa iya.
14 Kay nahibaluan niya kon paano kita ginhimo.
Ginadumdom niya nga ginhimo kita halin sa duta.

15 Kita nga mga tawo, ang aton kabuhi pareho sa hilamon.
Nagauswag kita pareho sa nagalambo nga bulak sa latagon.
16 Dayon nagahuyop ang hangin sa sini nga bulak,
kag nadula ini kag indi na makita.

17-18 Pero wala sing katapusan ang gugma sang Ginoo sa mga nagatahod sa iya, sa mga nagatuman sang iya kasugtanan, kag sa mga nagadumdom sa pagtuman sang iya mga sugo.
Kag ang iya matarong nga ginahimo magapadayon sa ila mga kaliwat.

19 Ginbutang sang Ginoo ang iya trono sa langit, kag nagahari siya sa tanan.
20 Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga gamhanan niya nga mga anghel nga nagapamati kag nagatuman sang iya mga pulong.
21 Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya langitnon nga mga tinuga nga nagaalagad sa iya kag nagatuman sang iya kabubut-on.
22 Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya mga tinuga sa tanan nga lugar nga iya ginagamhan.

Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.

Notas al pie

  1. 103:1 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.