King James Version

Psalm 1

1Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

But his delight is in the law of the Lord; and in his law doth he meditate day and night.

And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.

Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.

For the Lord knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 1

Bulahan ang Tawo nga Matarong

1Bulahan ang tawo nga wala nagakabuhi sa laygay sang malaot nga mga tawo,
wala nagasunod sa ginahimo sang mga makasasala,
kag wala nagaupod sa mga tawo nga nagapangyaguta.
Sa baylo, ginakalipay niya ang pagsunod sa mga pagpanudlo nga halin sa Ginoo,
kag adlaw-gab-i ang iya pagpamalandong sini.
Pareho siya sa kahoy nga gintanom sa higad sang sapa
nga nagapamunga kon panahon sang tigbulunga,
kag wala nagakalaya ang iya mga dahon.
Ang tawo nga pareho sini magauswag sa iya mga ginahimo.
Pero indi subong sini ang malaot nga mga tawo.
Sila iya wala sing pulos,
pareho sa upa nga ginapalid lang sang hangin.
Gani sa adlaw sang paghukom, silutan sila sang Dios
kag indi sila pag-isimpon sa katilingban sang mga matarong.
Kay ginatuytuyan sang Ginoo ang mga matarong,
pero ang pagkabuhi sang mga malaot nagadala sa ila sa kalaglagan.