King James Version

Proverbs 17

1Better is a dry morsel, and quietness therewith, than an house full of sacrifices with strife.

A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among the brethren.

The fining pot is for silver, and the furnace for gold: but the Lord trieth the hearts.

A wicked doer giveth heed to false lips; and a liar giveth ear to a naughty tongue.

Whoso mocketh the poor reproacheth his Maker: and he that is glad at calamities shall not be unpunished.

Children's children are the crown of old men; and the glory of children are their fathers.

Excellent speech becometh not a fool: much less do lying lips a prince.

A gift is as a precious stone in the eyes of him that hath it: whithersoever it turneth, it prospereth.

He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.

10 A reproof entereth more into a wise man than an hundred stripes into a fool.

11 An evil man seeketh only rebellion: therefore a cruel messenger shall be sent against him.

12 Let a bear robbed of her whelps meet a man, rather than a fool in his folly.

13 Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house.

14 The beginning of strife is as when one letteth out water: therefore leave off contention, before it be meddled with.

15 He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord.

16 Wherefore is there a price in the hand of a fool to get wisdom, seeing he hath no heart to it?

17 A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.

18 A man void of understanding striketh hands, and becometh surety in the presence of his friend.

19 He loveth transgression that loveth strife: and he that exalteth his gate seeketh destruction.

20 He that hath a froward heart findeth no good: and he that hath a perverse tongue falleth into mischief.

21 He that begetteth a fool doeth it to his sorrow: and the father of a fool hath no joy.

22 A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.

23 A wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment.

24 Wisdom is before him that hath understanding; but the eyes of a fool are in the ends of the earth.

25 A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her that bare him.

26 Also to punish the just is not good, nor to strike princes for equity.

27 He that hath knowledge spareth his words: and a man of understanding is of an excellent spirit.

28 Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 17

1Mai bine o coajă de pâine uscată, mâncată în pace şi în linişte,
    decât o casă plină de petreceri[a] şi cu ceartă.

Un sclav înţelept va domni peste un fiu care aduce ruşine
    şi va avea parte de moştenire ca unul din fraţi.

Creuzetul este pentru argint şi cuptorul pentru aur,
    dar Cel Ce testează inima este Domnul.

Cel ce face răul ascultă de buzele înşelătoare
    şi cel mincinos dă atenţie limbii răutăcioase.

Cine îl batjocoreşte pe sărac Îl dispreţuieşte pe Creatorul lui;
    cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit.

Nepoţii sunt cununa bătrânilor,
    iar părinţii sunt slava copiilor lor.

Cuvintele alese nu se potrivesc celui nebun,
    cu atât mai puţin buzele mincinoase pentru un nobil.

Mita este o piatră preţioasă în ochii celui ce o oferă;
    orice face, el reuşeşte.

Cine acoperă o jignire caută dragostea,
    dar cine o aminteşte mereu dezbină pe cei mai buni prieteni.

10 O mustrare pătrunde mai mult pe cel priceput
    decât o sută de lovituri pe cel prost.

11 Cel rău este înclinat doar spre revoltă;
    un sol fără milă va fi trimis împotriva lui.

12 Mai bine să întâlneşti o ursoaică prădată de puii ei,
    decât un prost în nesăbuinţa lui.

13 Dacă un om întoarce rău pentru bine,
    nici răul nu-i va părăsi casa.

14 Începutul unei certe este ca ruperea unui stăvilar de apă;
    de aceea, opreşte cearta înainte de a se înteţi!

15 Cel ce îndreptăţeşte pe cel rău şi cel ce condamnă pe cel drept
    sunt amândoi o urâciune înaintea Domnului.

16 Ce folos au banii în mâna celui prost?
    Ca să cumpere înţelepciunea? Dar n-are minte …

17 Prietenul iubeşte oricând,
    iar fratele s-a născut să fie alături în necaz.

18 Omul nechibzuit dă garanţie
    şi girează pentru semenul său.

19 Cine iubeşte cearta iubeşte păcatul;
    cine construieşte o poartă înaltă îşi atrage distrugerea.

20 Cel cu inima necinstită nu are parte de bine
    şi cel cu limba înşelătoare cade în necaz.

21 Cine naşte un prost va avea întristare
    şi tatăl unui nebun nu va avea bucurie.

22 O inimă veselă este un bun leac,
    dar un duh mâhnit usucă oasele.

23 Cel rău acceptă mita pe ascuns,
    ca să corupă căile dreptăţii.

24 Înţelepciunea este înaintea omului priceput,
    dar ochii prostului o caută la capătul pământului.

25 Un fiu prost aduce întristare tatălui său
    şi amărăciune celei ce l-a născut.

26 Nu este bine să pedepseşti pe cel nevinovat,
    nici să loveşti pe cei nobili din cauza integrităţii lor.

27 Un om înzestrat cu ştiinţă îşi înfrânează cuvintele
    şi cel înţelept are un duh calm.[b]

28 Chiar şi un prost este considerat înţelept dacă tace
    şi priceput dacă-şi ţine gura.

Notas al pie

  1. Proverbe 17:1 TM: jertfe
  2. Proverbe 17:27 Sau: Cine îşi înfrânează cuvintele este un om înzestrat cu ştiinţă / şi cine are un duh calm este un om înţelept