King James Version

Nahum 1

1The burden of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.

God is jealous, and the Lord revengeth; the Lord revengeth, and is furious; the Lord will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies.

The Lord is slow to anger, and great in power, and will not at all acquit the wicked: the Lord hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet.

He rebuketh the sea, and maketh it dry, and drieth up all the rivers: Bashan languisheth, and Carmel, and the flower of Lebanon languisheth.

The mountains quake at him, and the hills melt, and the earth is burned at his presence, yea, the world, and all that dwell therein.

Who can stand before his indignation? and who can abide in the fierceness of his anger? his fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him.

The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.

But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies.

What do ye imagine against the Lord? he will make an utter end: affliction shall not rise up the second time.

10 For while they be folden together as thorns, and while they are drunken as drunkards, they shall be devoured as stubble fully dry.

11 There is one come out of thee, that imagineth evil against the Lord, a wicked counsellor.

12 Thus saith the Lord; Though they be quiet, and likewise many, yet thus shall they be cut down, when he shall pass through. Though I have afflicted thee, I will afflict thee no more.

13 For now will I break his yoke from off thee, and will burst thy bonds in sunder.

14 And the Lord hath given a commandment concerning thee, that no more of thy name be sown: out of the house of thy gods will I cut off the graven image and the molten image: I will make thy grave; for thou art vile.

15 Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace! O Judah, keep thy solemn feasts, perform thy vows: for the wicked shall no more pass through thee; he is utterly cut off.

Bibelen på hverdagsdansk

Nahum 1

Herrens dom over Nineve og trøst til Juda

1Nahum fra Elkosh modtog følgende budskab fra Herren om Nineves undergang:

Herren er en nidkær Gud,
    som straffer fjendens ondskab.
Han er ikke bange for at vise sin vrede
    og afsige en hård dom over sine modstandere.
Der skal meget til, før han bliver vred,
    men hans magt er stor, og han straffer de skyldige.
Når han går til angreb, er det med orkanagtig styrke,
    stormskyerne er som støv fra hans fødder.
Når han truer ad havet, tørrer det ud,
    han tørlægger alle floder.
Bashans og Karmels frodige marker svides af,
    og blomsterne visner i Libanons bjerge.
Når Herren rykker frem, skælver bjergene,
    og højene dukker sig,
hele jorden bæver,
    og alle dens indbyggere gyser.
Hvem kan holde stand mod hans vrede?
    Hvem kan standse hans harme?
Hans glødende vrede vælder frem som ild.
    Selv bjergene splintres i småstykker.

Men Herren er god mod dem, der søger ham,
    han værner dem mod deres fjender.
Han beskytter alle,
    der søger ly hos ham.
Men de, der sætter sig op imod ham,
    skyller han bort som med en flodbølge,
han driver sine fjender ind i dødens mørke.
    Tvivler I på Herrens magt?[a]
Han vil gøre fuldstændig ende på dem,
    så I ikke kommer i samme nødsituation igen.
10 De er som et sammenfiltret tjørnekrat,
    som drankere, der kun tænker på deres vin.
De bliver fuldstændigt tilintetgjort
    som en stubmark, der brændes af.
11 Fra dig, Nineve,[b] kom der en,
    der satte sig op mod Herren selv.
Han havde lagt onde planer,
12     men Herren siger til Juda:
„Selv om de har en stor og stærk hær,
    vil de blive klippet som får,
    og gå helt til grunde.
Jeg har før brugt dem til at ydmyge jer,
    men det gør jeg ikke igen.
13 Nu vil jeg fjerne det åg, de lagde på jeres skuldre,
    og sprænge de lænker, I sidder i.”
14 Og til Nineves konge siger Herren:
„Din kongeslægt skal uddø.
    Jeg gør det af med gudebillederne i dit afgudstempel.
Jeg gør graven klar til dig,
    for du er ikke bedre værd.”

Notas al pie

  1. 1,9 Ordret: „Hvad tænker I om Herren?” Nahum taler til Judas folk, når han bruger „I”. Assyrerne omtales i tredje person. Herren slog 185.000 assyrere ihjel, da de tidligere havde belejret Jerusalem, jf. 2.Kong. 18–19. Assyrien vil snart blive helt tilintetgjort, så de ikke igen udgør en trussel mod Jerusalem.
  2. 1,11 Ordret: „Fra dig”. Her taler Nahum til Nineve, hovedstaden i Assyrien. Sandsynligvis tænkes på Sankerib, der i sin tid var lige ved at erobre Jerusalem.