King James Version

Leviticus 18

1And the Lord spake unto Moses, saying,

Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the Lord your God.

After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do: and after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall ye not do: neither shall ye walk in their ordinances.

Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein: I am the Lord your God.

Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments: which if a man do, he shall live in them: I am the Lord.

None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness: I am the Lord.

The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness.

The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover: it is thy father's nakedness.

The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover.

10 The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover: for theirs is thine own nakedness.

11 The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness.

12 Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister: she is thy father's near kinswoman.

13 Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister: for she is thy mother's near kinswoman.

14 Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother, thou shalt not approach to his wife: she is thine aunt.

15 Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law: she is thy son's wife; thou shalt not uncover her nakedness.

16 Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife: it is thy brother's nakedness.

17 Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her son's daughter, or her daughter's daughter, to uncover her nakedness; for they are her near kinswomen: it is wickedness.

18 Neither shalt thou take a wife to her sister, to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her life time.

19 Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness, as long as she is put apart for her uncleanness.

20 Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour's wife, to defile thyself with her.

21 And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the Lord.

22 Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.

23 Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.

24 Defile not ye yourselves in any of these things: for in all these the nations are defiled which I cast out before you:

25 And the land is defiled: therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants.

26 Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations; neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you:

27 (For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled;)

28 That the land spue not you out also, when ye defile it, as it spued out the nations that were before you.

29 For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people.

30 Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs, which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein: I am the Lord your God.

Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 18

Avertizări privind imoralitatea de tip egiptean şi canaanit

1Domnul i-a zis lui Moise să le poruncească israeliţilor: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să nu săvârşiţi faptele care se fac în ţara Egiptului, unde aţi locuit, şi să nu săvârşiţi faptele care se fac în Canaan, ţara unde vă duc. Să nu trăiţi după legile lor. Să împliniţi poruncile Mele şi să păziţi legile Mele, urmându-le. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să păziţi legile şi poruncile Mele; omul care le împlineşte va trăi prin ele. Eu sunt Domnul.

Nimeni dintre voi să nu se apropie de ruda lui apropiată ca să-i descopere goliciunea[a]. Eu sunt Domnul. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, căci este goliciunea mamei tale; să nu-i descoperi goliciunea întrucât îţi este mamă.

Să nu descoperi goliciunea soţiei tatălui tău, căci este goliciunea tatălui tău.

Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fiica tatălui tău sau fiica mamei tale, indiferent dacă este născută în casa ta sau în afara casei tale.

10 Să nu descoperi goliciunea fiicei fiului tău sau a fiicei fetei tale, căci goliciunea lor este goliciunea ta. 11 Să nu descoperi goliciunea fiicei soţiei tatălui tău, născută tatălui tău, pentru că ea este sora ta.

12 Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău; ea este ruda tatălui tău.

13 Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, pentru că ea este ruda mamei tale.

14 Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău, adică să nu te apropii de soţia lui; îţi este mătuşă.

15 Să nu descoperi goliciunea nurorii tale; ea este soţia fiului tău; să nu-i descoperi goliciunea.

16 Să nu descoperi goliciunea soţiei fratelui tău; este goliciunea fratelui tău.

17 Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fiicei sale şi nici să nu iei[b] pe fiica fiului ei sau pe fiica fetei sale ca să le descoperi goliciunea, căci ele îi[c] sunt rudenii şi lucrul acesta este o nelegiuire. 18 Să nu o iei pe sora soţiei tale ca să-i descoperi goliciunea. Dacă faci lucrul acesta cât timp soţia ta mai este încă în viaţă îi faci un mare necaz.

19 Să nu te apropii de o femeie ca să-i descoperi goliciunea în timpul necurăţiei ei.

20 Să nu te culci cu soţia semenului tău, pângărindu-te astfel cu ea.

21 Să nu dai pe nici unul dintre fiii tăi să fie jertfiţi[d] lui Moleh[e], profanând astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.

22 Să nu te culci cu un bărbat aşa cum te culci cu o femeie; este o urâciune.

23 Să nu te împreunezi cu un animal, spurcându-te cu el. Nici femeia să nu se apropie de un animal ca să se împreuneze cu el; este o perversitate.

24 Să nu vă spurcaţi în nici unul din aceste feluri, căci prin toate aceste fapte s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. 25 Ţara a fost pângărită prin ele; de aceea Eu o voi pedepsi pentru nelegiuirea ei, astfel încât ţara îi va vărsa[f] pe locuitorii ei. 26 Voi însă să păziţi poruncile şi legile Mele; nici băştinaşul şi nici străinul care locuieşte printre voi să nu săvârşească aceste urâciuni, 27 căci toate aceste urâciuni le-au făcut locuitorii acestei ţări, care au fost înainte de voi în ea şi ţara a fost astfel pângărită. 28 Dacă şi voi veţi pângări ţara, ea vă va vărsa aşa cum le-a vărsat şi pe neamurile care au fost înaintea voastră.

29 Căci oricine va face aceste urâciuni va fi nimicit din mijlocul poporului său. 30 De aceea păziţi poruncile Mele şi nu urmaţi nici unul din aceste obiceiuri îngrozitoare, care au fost practicate înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.“

Notas al pie

  1. Leviticul 18:6 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale; peste tot în capitol; v. 6 este un sumar al legislaţiei privind relaţiile incestuoase prezentate în vs. 7-18; vezi cap. 20 pentru pedepsele prevăzute pentru incest
  2. Leviticul 18:17 Sau: să nu te căsătoreşti cu
  3. Leviticul 18:17 Sau: îţi
  4. Leviticul 18:21 Sau: să fie trecuţi prin foc
  5. Leviticul 18:21 Este posibil ca termenul să fi fost folosit: (1) ca nume de zeitate, a fenicienilor (Melkart) şi a amoniţilor – numele pare a fi o combinaţie între melek („rege“) şi boşet („ruşine“), evreii folosind acest procedeu atunci când rosteau numele unei zeităţi păgâne; (2) ca denumire a tipului de jertfă – jertfă moleh
  6. Leviticul 18:25 Sau: îi va scuipa; sau: îi va vomita