King James Version

Genesis 7:1-24

1And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation. 2Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.7.2 by sevens: Heb. seven seven 3Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.7.3 by sevens: Heb. seven seven 4For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.7.4 destroy: Heb. blot out

5And Noah did according unto all that the LORD commanded him. 6And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.

7¶ And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons’ wives with him, into the ark, because of the waters of the flood. 8Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth, 9There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah. 10And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.7.10 after…: or, on the seventh day

11¶ In the six hundredth year of Noah’s life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.7.11 windows: or, floodgates 12And the rain was upon the earth forty days and forty nights.

13In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah’s wife, and the three wives of his sons with them, into the ark; 14They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.7.14 sort: Heb. wing 15And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life. 16And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.

17And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth. 18And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters. 19And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered. 20Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.

21And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man: 22All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.7.22 the breath…: Heb. the breath of the spirit of life 23And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. 24And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 7:1-24

Ang Grabe gid nga Baha

1Nagsiling ang Ginoo kay Noe, “Magsulod ka sa barko upod sang imo bug-os nga pamilya. Tungod kay sa tanan nga tawo sa sini nga henerasyon ikaw lang ang nakita ko nga matarong. 2Magdala ka sang pito ka pares sa kada klase sang matinlo7:2 matinlo: buot silingon, puwede nga ihalad ukon, kaunon. nga sapat, pero isa lang ka pares sa kada klase sang indi matinlo nga sapat. 3Kag magdala ka man sang pito ka pares sa kada klase sang sapat nga nagalupad. Himuon mo ini agod mabuhi sila sa kalibutan. 4Kay pagkatapos sang pito ka adlaw halin subong, paulanan ko ang bug-os nga kalibutan sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i, agod magkalamatay ang tanan ko nga ginhimo.” 5Gintuman ni Noe ang tanan nga ginsugo sang Ginoo sa iya.

6Nagaedad si Noe sing 600 ka tuig sang nag-abot ang grabe gid nga baha sa kalibutan. 7Nagsulod siya sa barko upod sang iya asawa, mga anak, kag mga umagad agod indi sila magkalamatay sa baha. 8-9Suno sa ginsugo sang Dios kay Noe, ginpasulod niya sa barko ang kada pares sang tanan nga klase sang sapat nga matinlo kag indi matinlo nga nagpalapit sa iya. 10Kag pagkaligad sang pito ka adlaw, nagbaha sa kalibutan.

11Nagaedad sadto si Noe sing 600 ka tuig. Kag sang ika-17 nga adlaw sang ikaduha nga bulan, nag-ulan sing puwerte gid kabaskog kag nag-awas ang tanan nga tuburan. 12Kag nag-inulan sa kalibutan sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i. 13Sang adlaw mismo nga nag-umpisa ang pag-ulan, nagsulod sa barko si Noe kag ang iya asawa kag ang tatlo nila ka anak nga sila ni Shem, Ham, kag Jafet kaupod sang ila mga asawa. 14Kaupod man nila ang tanan nga klase sang sapat: ang nagalakat, ang nagakamang, kag ang nagalupad. 15-16Suno sa ginsugo sang Dios kay Noe, ginpasulod niya sa barko ang kada pares sang tanan nga klase sang sapat nga nagpalapit sa iya. Pagkatapos ginsira sang Ginoo ang barko.

17-18Sige ang inulan sa kalibutan sa sulod sang 40 ka adlaw. Nagtaas ang tubig hasta nga naglutaw ang barko. 19Nagtaas pa gid ang tubig hasta nga nalapawan ang tanan nga mataas nga mga bukid, 20kag hasta nga nagtaas pa gid ang tubig sing mga sobra 20 ka tapak halin sa putokputokan sang pinakamataas nga bukid. 21Gani nagkalamatay ang tanan nga may kabuhi—ang mga sapat nga nagalupad, nagalakat, nagakamang, kag ang tanan nga tawo. 22Nagkalamatay ang tanan nga nagakabuhi sa duta. 23Ginlaglag ang tanan nga tawo kag ang tanan nga sapat sa kalibutan. Si Noe lang kag ang iya mga kaupod sa sulod sang barko ang wala mapatay. 24Nagbaha ang kalibutan sa sulod sang 150 ka adlaw.