King James Version

Genesis 5:1-32

1This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him; 2Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.

3¶ And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth: 4And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters: 5And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.

6And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:5.6 Enos: Heb. Enosh 7And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters: 8And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.

9¶ And Enos lived ninety years, and begat Cainan:5.9 Cainan: Heb. Kenan 10And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters: 11And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.

12¶ And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:5.12 Mahalaleel: Gr. Maleleel 13And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters: 14And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.

15¶ And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:5.15 Jared: Heb. Jered 16And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters: 17And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.

18¶ And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch: 19And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters: 20And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.

21¶ And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:5.21 Methuselah: Gr. Mathusala 22And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters: 23And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years: 24And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.

25And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech: 26And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:5.26 Lamech: Heb. Lemech 27And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.

28¶ And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son: 29And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.5.29 Noah: Gr. Noe: that is Rest, or, Comfort 30And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters: 31And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died. 32And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 5:1-32

Ang mga Kaliwat ni Adan

(1 Cro. 1:1-4)

1Amo ini ang ginsulat nga estorya parte sa pamilya ni Adan.

Sang pagtuga sang Dios sa tawo, ginhimo niya siya nga kaanggid sa iya. 2Gintuga niya ang lalaki kag babayi, kag ginpakamaayo niya sila kag gintawag nga “tawo”.

3Sang nagaedad si Adan sing 130 ka tuig, natawo ang iya anak nga kaanggid sa iya. Gin-ngalanan niya siya nga Set. 4Matapos natawo si Set, nagkabuhi pa gid si Adan sing 800 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 5Napatay siya sa edad nga 930.

6Sang nagaedad na si Set sing 105 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Enosh. 7Matapos natawo si Enosh, nagkabuhi pa gid si Set sing 807 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 8Napatay siya sa edad nga 912.

9Sang nagaedad na si Enosh sing 90 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Kenan. 10Matapos natawo si Kenan, nagkabuhi pa gid si Enosh sing 815 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 11Napatay siya sa edad nga 905.

12Sang nagaedad na si Kenan sing 70 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Mahalalel. 13Matapos natawo si Mahalalel, nagkabuhi pa gid si Kenan sing 840 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 14Napatay siya sa edad nga 910.

15Sang nagaedad na si Mahalalel sing 65 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Jared. 16Matapos natawo si Jared, nagkabuhi pa gid si Mahalalel sing 830 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 17Napatay siya sa edad nga 895.

18Sang nagaedad na si Jared sing 162 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Enoc. 19Matapos natawo si Enoc, nagkabuhi pa gid si Jared sing 800 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 20Napatay siya sa edad nga 962.

21Sang nagaedad na si Enoc sing 65 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Metusela. 22-24Matapos natawo si Metusela, nagkabuhi pa gid si Enoc sing 300 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. Sang sina nga mga tinuig malapit gid ang relasyon ni Enoc sa Dios, gani sang nagaedad na siya sing 365 ka tuig nadula siya, kay ginkuha siya sang Dios.5:22-24 kay ginkuha siya sang Dios: buot silingon, gindala siya nga buhi.

25Sang nagaedad na si Metusela sing 187 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Lamec. 26Matapos natawo si Lamec, nagkabuhi pa gid si Metusela sing 782 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 27Napatay siya sa edad nga 969.

28Sang nagaedad na si Lamec sing 182 ka tuig, natawo ang isa niya ka anak nga lalaki. 29Nagsiling siya, “Ining akon anak makabulig sa aton nga pagpangabudlay sa duta nga ginpakamalaot sang Ginoo, gani ngalanan ko siya nga Noe.”5:29 Noe: posible ang buot silingon sa Hebreo, makabulig ukon, makapabaskog. 30Matapos natawo si Noe, nagkabuhi pa gid si Lamec sing 595 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 31Napatay siya sa edad nga 777.

32Halin sa edad ni Noe nga 500, natawo ang iya mga anak nga lalaki nga sila ni Shem, Ham, kag Jafet.