King James Version

Ezekiel 41

1Afterward he brought me to the temple, and measured the posts, six cubits broad on the one side, and six cubits broad on the other side, which was the breadth of the tabernacle.

And the breadth of the door was ten cubits; and the sides of the door were five cubits on the one side, and five cubits on the other side: and he measured the length thereof, forty cubits: and the breadth, twenty cubits.

Then went he inward, and measured the post of the door, two cubits; and the door, six cubits; and the breadth of the door, seven cubits.

So he measured the length thereof, twenty cubits; and the breadth, twenty cubits, before the temple: and he said unto me, This is the most holy place.

After he measured the wall of the house, six cubits; and the breadth of every side chamber, four cubits, round about the house on every side.

And the side chambers were three, one over another, and thirty in order; and they entered into the wall which was of the house for the side chambers round about, that they might have hold, but they had not hold in the wall of the house.

And there was an enlarging, and a winding about still upward to the side chambers: for the winding about of the house went still upward round about the house: therefore the breadth of the house was still upward, and so increased from the lowest chamber to the highest by the midst.

I saw also the height of the house round about: the foundations of the side chambers were a full reed of six great cubits.

The thickness of the wall, which was for the side chamber without, was five cubits: and that which was left was the place of the side chambers that were within.

10 And between the chambers was the wideness of twenty cubits round about the house on every side.

11 And the doors of the side chambers were toward the place that was left, one door toward the north, and another door toward the south: and the breadth of the place that was left was five cubits round about.

12 Now the building that was before the separate place at the end toward the west was seventy cubits broad; and the wall of the building was five cubits thick round about, and the length thereof ninety cubits.

13 So he measured the house, an hundred cubits long; and the separate place, and the building, with the walls thereof, an hundred cubits long;

14 Also the breadth of the face of the house, and of the separate place toward the east, an hundred cubits.

15 And he measured the length of the building over against the separate place which was behind it, and the galleries thereof on the one side and on the other side, an hundred cubits, with the inner temple, and the porches of the court;

16 The door posts, and the narrow windows, and the galleries round about on their three stories, over against the door, cieled with wood round about, and from the ground up to the windows, and the windows were covered;

17 To that above the door, even unto the inner house, and without, and by all the wall round about within and without, by measure.

18 And it was made with cherubims and palm trees, so that a palm tree was between a cherub and a cherub; and every cherub had two faces;

19 So that the face of a man was toward the palm tree on the one side, and the face of a young lion toward the palm tree on the other side: it was made through all the house round about.

20 From the ground unto above the door were cherubims and palm trees made, and on the wall of the temple.

21 The posts of the temple were squared, and the face of the sanctuary; the appearance of the one as the appearance of the other.

22 The altar of wood was three cubits high, and the length thereof two cubits; and the corners thereof, and the length thereof, and the walls thereof, were of wood: and he said unto me, This is the table that is before the Lord.

23 And the temple and the sanctuary had two doors.

24 And the doors had two leaves apiece, two turning leaves; two leaves for the one door, and two leaves for the other door.

25 And there were made on them, on the doors of the temple, cherubims and palm trees, like as were made upon the walls; and there were thick planks upon the face of the porch without.

26 And there were narrow windows and palm trees on the one side and on the other side, on the sides of the porch, and upon the side chambers of the house, and thick planks.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 41

1După aceea m-a adus în Locul Sfânt şi a măsurat uşorii. Fiecare avea lăţimea de şase coţi[a], atât cel de pe-o parte, cât şi cel de pe cealaltă parte[b]. Poarta avea o deschizătură largă de zece coţi, iar zidurile laterale aveau o grosime de cinci coţi. A măsurat lungimea Locului Sfânt şi era de patruzeci de coţi, iar lăţimea de douăzeci de coţi.

Apoi a intrat înăuntru şi a măsurat uşorii porţii; fiecare avea doi coţi lăţime. Deschizătura porţii era de şase coţi, iar grosimea zidurilor laterale era de şapte coţi. A măsurat dincolo de Locul Sfânt şi a găsit o lungime de douăzeci de coţi şi o lăţime de douăzeci de coţi. El mi-a zis: „Acesta este Locul Preasfânt.“

Apoi a măsurat zidul Casei. Acesta avea o grosime de şase coţi, iar lăţimea fiecăreia dintre odăile aşezate pe margini, de jur împrejurul Casei, era de patru coţi. Odăile de pe margini erau aşezate una deasupra celeilalte, pe trei niveluri, câte treizeci pe fiecare nivel. Existau nişte borduri care ieşeau în afara zidului Casei, de jur împrejur, pe care se sprijineau aceste odăi, astfel că ele nu se sprijineau direct pe zidul Casei.[c] Odăile de pe margini deveneau mai încăpătoare de la un nivel la altul, pentru că distanţa dintre zidul odăilor şi zidul Casei creştea cu fiecare nivel.[d] O scară ducea de la primul nivel la ultimul, prin cel de-al doilea nivel.[e]

Am văzut apoi de jur împrejurul Casei o platformă înaltă, care forma temeliile odăilor de pe margini. Avea o înălţime de o trestie întreagă, adică de şase coţi. Grosimea zidului exterior al odăilor de pe margini era de cinci coţi. Locul[f] dintre odăile de pe margini ale Casei 10 şi odăile preoţilor avea o lăţime de douăzeci de coţi, de jur împrejurul Casei. 11 Odăile de pe margini aveau două ieşiri înspre acest loc, o ieşire înspre nord şi o ieşire înspre sud. Locul rămas gol era de cinci coţi de jur împrejur.[g]

12 Clădirea situată în partea de apus, în faţa locului gol, avea o lăţime de şaptezeci de coţi. Zidul clădirii avea o grosime de cinci coţi, de jur împrejur, şi o lungime de nouăzeci de coţi.

13 A măsurat apoi şi lungimea Casei şi a găsit-o de o sută de coţi. Locul gol, clădirea şi zidurile ei, aveau, de asemenea, o lungime de o sută de coţi. 14 Lăţimea părţii din faţă a Casei şi a locului gol din partea de răsărit era de o sută de coţi.

15 A măsurat lungimea clădirii din faţa locului gol, cea situată în spatele[h] Casei, precum şi galeriile ei, de o parte şi de alta, şi le-a găsit de o sută de coţi.

Locul Sfânt, Locul Preasfânt, porticul ce dădea înspre curte, 16 pragurile, ferestrele înguste şi galeriile din jurul celor trei – tot ce era dincolo de prag, împreună cu pragul – erau acoperite cu lemn de jur împrejur. Pardoseala, zidul până la ferestre şi ferestrele însele erau acoperite şi ele. 17 Pe locul de deasupra intrării, până în Locul Sfânt şi în Locul Preasfânt, pe toate zidurile Locului Sfânt şi ale Locului Preasfânt era acelaşi model:[i] 18 erau gravaţi heruvimi şi palmieri, câte un palmier între doi heruvimi. Fiecare heruvim avea două feţe: 19 o faţă de om îndreptată spre unul dintre palmieri şi o faţă de leu îndreptată spre celălalt palmier. Erau gravaţi de jur împrejurul întregii Case. 20 Heruvimii şi palmierii erau gravaţi pe zidul Locului Sfânt, de la pardoseală până deasupra porţii.

21 Uşorii Locului Sfânt formau un pătrat. În faţa Locului Preasfânt am văzut ceva ce semăna cu 22 un[j] altar de lemn de trei coţi înălţime, doi coţi lungime şi doi coţi lăţime[k]: colţurile sale, temelia[l] sa şi pereţii săi erau din lemn. Bărbatul acela mi-a zis: „Aceasta este masa care stă înaintea Domnului!“ 23 Atât Locul Sfânt, cât şi Locul Preasfânt aveau uşi duble. 24 Fiecare uşă avea câte două canaturi, două pentru o uşă şi două pentru cealaltă.[m] 25 Pe uşile Locului Sfânt erau gravaţi heruvimi şi palmieri asemenea celor gravaţi pe ziduri, iar în faţa porticului de afară era o cornişă[n] de lemn. 26 Pe zidurile laterale ale porticului erau ferestre înguste şi palmieri gravaţi, atât pe o parte, cât şi pe cealaltă parte. Şi odăile de pe margini ale Casei aveau cornişe.[o]

Notas al pie

 1. Ezechiel 41:1 Vezi nota de la 40:5
 2. Ezechiel 41:1 Un mss TM, LXX; cele mai multe mss TM: parte, lăţimea cortului
 3. Ezechiel 41:6 Vezi 1 Regi 6:6
 4. Ezechiel 41:7 Cele trei niveluri de odăi erau în trepte, urcând de la nivelul de jos, care era mai aproape de zidul Templului, până la ultimul nivel care era cel mai departe de zid
 5. Ezechiel 41:7 Sensul versetului în ebraică este nesigur; vezi 1 Regi 6:6
 6. Ezechiel 41:9 Curtea interioară; peste tot în capitol
 7. Ezechiel 41:11 Sensul în ebraică al propoziţiei este nesigur; probabil este vorba despre o prelungire a pavimentului (vezi v. 8)
 8. Ezechiel 41:15 Sau: în partea de apus a (vezi v. 12)
 9. Ezechiel 41:17 Sau: Locului Preasfânt, la intervale regulate; sensul în ebraică al vs. 15-17 este nesigur
 10. Ezechiel 41:22 Sau: un pătrat, iar cei din faţa Locului Preasfânt erau la fel. 22 Acolo se afla un
 11. Ezechiel 41:22 LXX; TM nu conţine: doi coţi lăţime
 12. Ezechiel 41:22 LXX; TM: lungimea
 13. Ezechiel 41:24 Pentru a permite şi o deschidere mai largă a uşii, prin pliere
 14. Ezechiel 41:25 Sensul în ebraică al acestui termen este nesigur; sau: acoperiş; sau: parapet; şi în v. 26
 15. Ezechiel 41:26 Sensul în ebraică al ultimei propoziţii este nesigur; sau: părţi. Tot aşa era şi pe odăile de pe margini ale Templului şi pe cornişă.