King James Version

Ezekiel 25

1The word of the Lord came again unto me, saying,

Son of man, set thy face against the Ammonites, and prophesy against them;

And say unto the Ammonites, Hear the word of the Lord God; Thus saith the Lord God; Because thou saidst, Aha, against my sanctuary, when it was profaned; and against the land of Israel, when it was desolate; and against the house of Judah, when they went into captivity;

Behold, therefore I will deliver thee to the men of the east for a possession, and they shall set their palaces in thee, and make their dwellings in thee: they shall eat thy fruit, and they shall drink thy milk.

And I will make Rabbah a stable for camels, and the Ammonites a couching place for flocks: and ye shall know that I am the Lord.

For thus saith the Lord God; Because thou hast clapped thine hands, and stamped with the feet, and rejoiced in heart with all thy despite against the land of Israel;

Behold, therefore I will stretch out mine hand upon thee, and will deliver thee for a spoil to the heathen; and I will cut thee off from the people, and I will cause thee to perish out of the countries: I will destroy thee; and thou shalt know that I am the Lord.

Thus saith the Lord God; Because that Moab and Seir do say, Behold, the house of Judah is like unto all the heathen;

Therefore, behold, I will open the side of Moab from the cities, from his cities which are on his frontiers, the glory of the country, Bethjeshimoth, Baalmeon, and Kiriathaim,

10 Unto the men of the east with the Ammonites, and will give them in possession, that the Ammonites may not be remembered among the nations.

11 And I will execute judgments upon Moab; and they shall know that I am the Lord.

12 Thus saith the Lord God; Because that Edom hath dealt against the house of Judah by taking vengeance, and hath greatly offended, and revenged himself upon them;

13 Therefore thus saith the Lord God; I will also stretch out mine hand upon Edom, and will cut off man and beast from it; and I will make it desolate from Teman; and they of Dedan shall fall by the sword.

14 And I will lay my vengeance upon Edom by the hand of my people Israel: and they shall do in Edom according to mine anger and according to my fury; and they shall know my vengeance, saith the Lord God.

15 Thus saith the Lord God; Because the Philistines have dealt by revenge, and have taken vengeance with a despiteful heart, to destroy it for the old hatred;

16 Therefore thus saith the Lord God; Behold, I will stretch out mine hand upon the Philistines, and I will cut off the Cherethims, and destroy the remnant of the sea coast.

17 And I will execute great vengeance upon them with furious rebukes; and they shall know that I am the Lord, when I shall lay my vengeance upon them.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 25

Profeţie împotriva amoniţilor

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre amoniţi şi profeţeşte împotriva lor. Să le spui amoniţilor astfel: «Ascultaţi Cuvântul Stăpânului Domn! Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Pentru că aţi râs de Lăcaşul Meu când era pângărit, de ţara lui Israel când era pustiită şi de Casa lui Iuda când mergea în captivitate, iată, vă dau în stăpânirea neamurilor Răsăritului. Ei îşi vor aşeza taberele în mijlocul vostru şi îşi vor ridica locuinţe printre voi; vă vor mânca roadele şi vă vor bea laptele. Voi face din Raba o păşune pentru cămile şi din ţara amoniţilor o stână de oi. Şi veţi şti astfel că Eu sunt Domnul.

Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Pentru că ai bătut din mâini şi ai dat din picioare, pentru că te-ai bucurat însufleţită de atâta dispreţ faţă de ţara lui Israel, iată, Îmi întind mâna împotriva ta şi te dau ca pradă neamurilor. Te voi tăia din rândul popoarelor, te voi şterge din rândul ţărilor şi te voi nimici. Şi vei şti astfel că Eu sunt Domnul’»“.

Profeţie împotriva moabiţilor

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Pentru că Moabul şi Seirul au zis[a]: «Iată, Casa lui Iuda este ca toate celelalte neamuri!», de aceea iată, deschid ţinutul Moabului dinspre cetăţi, dinspre cetăţile lui[b] de la hotar, care sunt măreţia ţării, şi anume: Bet-Ieşimot, Baal-Meon şi Chiriatayim. 10 Îl deschid şi-l dau în stăpânirea popoarelor din Răsărit, alături de amoniţi, ca Moab să nu mai fie amintit printre neamuri, ca în cazul amoniţilor. 11 Îmi voi împlini astfel judecăţile împotriva Moabului. Şi vor şti că Eu sunt Domnul.

Profeţie împotriva edomiţilor

12 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare faţă de Casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat şi s-a răzbunat pe ea, 13 aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Îmi voi întinde mâna împotriva Edomului şi voi nimici din el atât oamenii, cât şi animalele. Îl voi preface într-o ruină şi, de la Teman la Dedan, toţi vor fi răpuşi de sabie. 14 Răzbunarea Mea împotriva Edomului va veni prin mâna poporului Meu Israel. El îi va face Edomului după mânia şi furia Mea şi astfel acesta va recunoaşte răzbunarea Mea, zice Stăpânul Domn.»“

Profeţie împotriva filistenilor

15 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat însufleţiţi de dispreţ, cu dorinţă de nimicire, din cauza urii lor străvechi, 16 aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Îmi voi întinde mâna împotriva filistenilor, îi voi nimici pe cheretiţi şi voi prăpădi ce a mai rămas pe coasta mării. 17 Le voi face parte de răzbunările Mele cele mari, aducând asupra lor straşnice pedepse. Când mă voi răzbuna pe ei, vor şti că Eu sunt Domnul.»“

Notas al pie

  1. Ezechiel 25:8 TM; LXX: Pentru că Moabul a zis
  2. Ezechiel 25:9 Sau: Moabului, lăsându-l fără cetăţi, fără cetăţile lui