King James Version

2 Kings 11:1-21

1And when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal.11.1 seed…: Heb. seed of the kingdom 2But Jehosheba, the daughter of king Joram, sister of Ahaziah, took Joash the son of Ahaziah, and stole him from among the king’s sons which were slain; and they hid him, even him and his nurse, in the bedchamber from Athaliah, so that he was not slain.11.2 Jehosheba: also called, Jehoshabeath11.2 Joash: also called, Jehoash 3And he was with her hid in the house of the LORD six years. And Athaliah did reign over the land.

4¶ And the seventh year Jehoiada sent and fetched the rulers over hundreds, with the captains and the guard, and brought them to him into the house of the LORD, and made a covenant with them, and took an oath of them in the house of the LORD, and shewed them the king’s son. 5And he commanded them, saying, This is the thing that ye shall do; A third part of you that enter in on the sabbath shall even be keepers of the watch of the king’s house; 6And a third part shall be at the gate of Sur; and a third part at the gate behind the guard: so shall ye keep the watch of the house, that it be not broken down.11.6 that…: or, from breaking up 7And two parts of all you that go forth on the sabbath, even they shall keep the watch of the house of the LORD about the king.11.7 parts: or, companies: Heb. hands 8And ye shall compass the king round about, every man with his weapons in his hand: and he that cometh within the ranges, let him be slain: and be ye with the king as he goeth out and as he cometh in. 9And the captains over the hundreds did according to all things that Jehoiada the priest commanded: and they took every man his men that were to come in on the sabbath, with them that should go out on the sabbath, and came to Jehoiada the priest. 10And to the captains over hundreds did the priest give king David’s spears and shields, that were in the temple of the LORD. 11And the guard stood, every man with his weapons in his hand, round about the king, from the right corner of the temple to the left corner of the temple, along by the altar and the temple.11.11 corner: Heb. shoulder 12And he brought forth the king’s son, and put the crown upon him, and gave him the testimony; and they made him king, and anointed him; and they clapped their hands, and said, God save the king.11.12 God…: Heb. Let the king live

13¶ And when Athaliah heard the noise of the guard and of the people, she came to the people into the temple of the LORD. 14And when she looked, behold, the king stood by a pillar, as the manner was, and the princes and the trumpeters by the king, and all the people of the land rejoiced, and blew with trumpets: and Athaliah rent her clothes, and cried, Treason, Treason. 15But Jehoiada the priest commanded the captains of the hundreds, the officers of the host, and said unto them, Have her forth without the ranges: and him that followeth her kill with the sword. For the priest had said, Let her not be slain in the house of the LORD. 16And they laid hands on her; and she went by the way by the which the horses came into the king’s house: and there was she slain.

17¶ And Jehoiada made a covenant between the LORD and the king and the people, that they should be the LORD’s people; between the king also and the people. 18And all the people of the land went into the house of Baal, and brake it down; his altars and his images brake they in pieces thoroughly, and slew Mattan the priest of Baal before the altars. And the priest appointed officers over the house of the LORD.11.18 officers: Heb. offices 19And he took the rulers over hundreds, and the captains, and the guard, and all the people of the land; and they brought down the king from the house of the LORD, and came by the way of the gate of the guard to the king’s house. And he sat on the throne of the kings. 20And all the people of the land rejoiced, and the city was in quiet: and they slew Athaliah with the sword beside the king’s house. 21Seven years old was Jehoash when he began to reign.

Ang Pulong Sa Dios

2 Mga Hari 11:1-21

Si Atalia ug si Joas

(2 Cro. 22:10–23:15)

1Sa pagkahibalo ni Atalia nga patay na ang iyang anak nga si Ahazia nga hari sa Juda, nagdesisyon siya nga pamatyon ang tanang miyembro sa pamilya niini. 2Apan sekreto nga gikuha ni Jehosheba ang anak ni Ahazia nga si Joas gikan sa uban pang mga anak sa hari nga patyon. Kini si Jehosheba igsoon ni Ahazia ug anak nga babaye ni Haring Joram. Gitagoan niya si Joas ug ang yaya niini sa usa ka kuwarto sa templo, mao nga wala kini mapatay. 3Sulod sa unom ka tuig, nagtago didto sa templo sa Ginoo si Joas ug ang iyang yaya samtang si Atalia ang nagagahom ingon nga rayna sa Juda.

4Sa ikapito nga tuig sa paggahom ni Atalia ingon nga rayna, gipaadto sa pari nga si Jehoyada ang mga komander sa mga badigard sa hari ug sa mga guwardya sa palasyo ngadto sa templo sa Ginoo. Nakigsabot siya kanila ug gipapanumpa niya sila didto sa templo sa Ginoo. Pagkahuman, gipakita niya kanila ang anak sa hari. 5Miingon siya kanila, “Mao kini ang inyong buhaton: ang usa sa tulo ka bahin kaninyo nga nagaguwardya sa Adlaw nga Igpapahulay magguwardya sa palasyo. 6Ang laing usa ka bahin magguwardya sa Pultahan sa Sur. Ug ang usa pa ka bahin magguwardya sa pultahan sa palasyo sa pagtabang sa uban pang mga guwardya didto. 7Ang duha ka grupo nga dili maguwardya sa Adlaw nga Igpapahulay mao ang moguwardya sa templo sa Ginoo aron pagpanalipod sa hari. 8Kinahanglang guwardyahan ninyo pag-ayo ang hari, ug kanunayng andam ang inyong mga armas. Patya ninyo si bisan kinsa nga moduol kaninyo. Ug ubani ninyo ang hari bisan asa siya moadto.”

9Gihimo sa mga komander ang gisugo ni Jehoyada nga pari. Gitigom nila ang ilang mga tawo nga nagaguwardya sa Adlaw nga Igpapahulay, apil usab ang mga wala magguwardya nianang adlawa, ug gidala nila kang Jehoyada. 10Gihatag ni Jehoyada sa mga komander ang mga bangkaw ug mga taming nga gitagoan didto sa templo sa Ginoo. Gipanag-iyahan kini kanhi ni Haring David. 11Mipahimutang dayon ang mga armado nga mga guwardya libot sa templo ug sa halaran sa pagpanalipod sa hari.

12Unya gipagawas ni Jehoyada si Joas nga anak sa hari, ug gikoronahan. Gihatagan niya kini ug kopya sa mga pahimangno alang sa usa ka hari, ug giproklamar nga hari. Gidihogan niya si Joas ug lana, ug namakpak ang mga tawo ug naninggit, “Malungtarong kinabuhi alang sa Mahal nga Hari!”

13Sa pagkadungog ni Atalia sa kasaba sa mga guwardya ug sa mga tawo, miadto siya sa templo sa Ginoo. 14Ug nakita niya didto ang bag-ong hari nga nagatindog duol sa haligi, sumala sa naandang buhaton sa panahon sa pagproklamar ug usa ka hari. Diha tapad sa hari ang mga komander ug ang mga tigtrumpeta. Ug ang tanang mga tawo didto nanghugyaw ug nagpatingog sa mga trumpeta ni Atalia. Gigisi ni Atalia ang iyang bisti ug misinggit, “Mga traidor! Mga traidor!”

15Gimandoan ni Jehoyada ang mga komander sa mga sundalo, “Dad-a ninyo sa gawas si Atalia. Ayaw ninyo siya patya dinhi sulod sa templo sa Ginoo. Ug patya ninyo si bisan kinsa nga buot moluwas kaniya.” 16Busa gidakop nila si Atalia ug gidala sa gawas agi sa pultahan nga agianan sa mga kabayo pasulod sa tugkaran sa palasyo, ug didto gipatay nila siya.

Ang mga Pagbag-o nga Gihimo ni Jehoyada

(2 Cro. 23:16-21)

17Naghimo dayon si Jehoyada ug kasabotan uban sa Ginoo, sa hari, ug sa mga tawo nga sila mahimong katawhan sa Ginoo. Naghimo usab siya ug kasabotan tali sa hari ug sa mga tawo. 18Unya nangadto ang tanang mga tawo sa templo ni Baal ug giguba nila kini. Gidugmok nila ang mga halaran ug ang mga dios-dios niini, ug gipatay nila si Matan nga pari ni Baal atubangan sa mga halaran.

Unya nagbutang si Jehoyada ug mga guwardya sa templo sa Ginoo. 19Pagkahuman, giuban niya ang mga komander, mga badigard sa hari, mga guwardya sa palasyo, ug ang tanang mga tawo, ug ilang gihatod ang hari ngadto sa palasyo gikan sa templo sa Ginoo. Didto sila miagi sa pultahan sa mga guwardya. Unya milingkod ang hari sa iyang trono. 20Naglipay ang mga tawo, ug nagmalinawon na ang lungsod human nga gipatay si Atalia didto sa palasyo.

21Nagaedad si Joas ug pito ka tuig sa dihang naghari siya sa Juda.