King James Version

1 Chronicles 9:1-44

1So all Israel were reckoned by genealogies; and, behold, they were written in the book of the kings of Israel and Judah, who were carried away to Babylon for their transgression.

2¶ Now the first inhabitants that dwelt in their possessions in their cities were, the Israelites, the priests, Levites, and the Nethinims. 3And in Jerusalem dwelt of the children of Judah, and of the children of Benjamin, and of the children of Ephraim, and Manasseh; 4Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the children of Pharez the son of Judah. 5And of the Shilonites; Asaiah the firstborn, and his sons. 6And of the sons of Zerah; Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety. 7And of the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hasenuah, 8And Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Michri, and Meshullam the son of Shephathiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah; 9And their brethren, according to their generations, nine hundred and fifty and six. All these men were chief of the fathers in the house of their fathers.

10¶ And of the priests; Jedaiah, and Jehoiarib, and Jachin, 11And Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God;9.11 Azariah: also called, Seraiah 12And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, and Maasiai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer; 13And their brethren, heads of the house of their fathers, a thousand and seven hundred and threescore; very able men for the work of the service of the house of God.9.13 very…: Heb. mighty men of valour

14And of the Levites; Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari; 15And Bakbakkar, Heresh, and Galal, and Mattaniah the son of Micah, the son of Zichri, the son of Asaph; 16And Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, that dwelt in the villages of the Netophathites. 17And the porters were, Shallum, and Akkub, and Talmon, and Ahiman, and their brethren: Shallum was the chief; 18Who hitherto waited in the king’s gate eastward: they were porters in the companies of the children of Levi. 19And Shallum the son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, and his brethren, of the house of his father, the Korahites, were over the work of the service, keepers of the gates of the tabernacle: and their fathers, being over the host of the LORD, were keepers of the entry.9.19 gates: Heb. thresholds 20And Phinehas the son of Eleazar was the ruler over them in time past, and the LORD was with him. 21And Zechariah the son of Meshelemiah was porter of the door of the tabernacle of the congregation. 22All these which were chosen to be porters in the gates were two hundred and twelve. These were reckoned by their genealogy in their villages, whom David and Samuel the seer did ordain in their set office.9.22 did…: Heb. founded9.22 set…: or, trust 23So they and their children had the oversight of the gates of the house of the LORD, namely, the house of the tabernacle, by wards. 24In four quarters were the porters, toward the east, west, north, and south. 25And their brethren, which were in their villages, were to come after seven days from time to time with them. 26For these Levites, the four chief porters, were in their set office, and were over the chambers and treasuries of the house of God.9.26 set…: or, trust9.26 chambers: or, storehouses

27¶ And they lodged round about the house of God, because the charge was upon them, and the opening thereof every morning pertained to them. 28And certain of them had the charge of the ministering vessels, that they should bring them in and out by tale.9.28 bring…: Heb. bring them in by tale, and carry them out by tale 29Some of them also were appointed to oversee the vessels, and all the instruments of the sanctuary, and the fine flour, and the wine, and the oil, and the frankincense, and the spices.9.29 instruments: or, vessels 30And some of the sons of the priests made the ointment of the spices. 31And Mattithiah, one of the Levites, who was the firstborn of Shallum the Korahite, had the set office over the things that were made in the pans.9.31 set…: or, trust9.31 in…: or, on flat plates, or, slices 32And other of their brethren, of the sons of the Kohathites, were over the shewbread, to prepare it every sabbath.9.32 shewbread: Heb. bread of ordering 33And these are the singers, chief of the fathers of the Levites, who remaining in the chambers were free: for they were employed in that work day and night.9.33 they…: Heb. upon them 34These chief fathers of the Levites were chief throughout their generations; these dwelt at Jerusalem.

35¶ And in Gibeon dwelt the father of Gibeon, Jehiel, whose wife’s name was Maachah: 36And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab, 37And Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth. 38And Mikloth begat Shimeam. And they also dwelt with their brethren at Jerusalem, over against their brethren. 39And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchi-shua, and Abinadab, and Esh-baal. 40And the son of Jonathan was Merib-baal: and Merib-baal begat Micah. 41And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tahrea, and Ahaz. 42And Ahaz begat Jarah; and Jarah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza; 43And Moza begat Binea; and Rephaiah his son, Eleasah his son, Azel his son. 44And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan: these were the sons of Azel.

New Serbian Translation

1. Књига дневника 9:1-44

1Тако су сви Израиљци били убележени у своје родослове, а ови су записани у Књизи израиљских царева. Јуда је био одведен у изгнанство, у Вавилон, због своје невере.

Становници Јерусалима

2А први који су се поново населили на својој имовини по својим градовима били су Израиљци, свештеници, Левити и храмске слуге.

3Они који су живели у Јерусалиму из Јудиног, Венијаминовог, Јефремовог и Манасијиног племена, били су:

4Гутај, син Амијуда, сина Амрија, сина Имрија, сина Ванија, од синова Јудиног сина Фареса.

5Од Силонових синова:

првенац Асаја и његови синови.

6Од Зариних синова:

Јеиел и шест стотина деведесет његових сродника.

7Од Венијаминових синова:

Салуј, син Месулама, сина Одавије, сина Асенујиног, 8Јевнија, син Јероамов, Ила, син Озија, сина Махријевог, и Месулам, син Сефатије, сина Рагуила, сина Ивније,

9и њихове браће по својим родословима, њих девет стотина педесет шест. Сви ови људи су били главари отачких домова, према домовима својих предака.

10А од свештеника:

Једаја, Јојарив и Јакин,

11Азарија, син Хелкије, сина Месулама, сина Садока, сина Мерајота, сина Ахитува, старешине Дома Господњег;

12Адаја, син Јероама, сина Пасхора, сина Малхијиног, и Масај, син Адила, сина Јазире, сина Месулама, сина Месилемита, сина Имировог.

13Њихове браће, главара својих отачких домова, било је хиљаду седам стотина шездесет људи способних за вршење службе у Дому Господњем.

14Од Левита:

Семаја, син Асува, сина Азрикама, сина Асавијиног, од Мераријевих синова; 15Ваквакар, Ерес, Галал и Матанија, син Михе, сина Зихријевог, сина Асафовог; 16Овадија син Семаје сина Галала, сина Једутуновог, и Варахија син Асе, сина Елканиног, који је живео у нетофатским селима.

17Вратари:

Салум, Акув, Талмон, Ахиман, и њихова браћа; Салум је био главар. 18Он је све до сада на царским вратима на истоку. То су били вратари насеља синова Левијевих. 19Салум син Кореја, сина Авијасафа, сина Корејевог, и његова браћа из његовог отачког дома, Корејеви синови, били су задужени да чувају прагове код Шатора, као што су њихови оци били чувари улаза Господњег у табору. 20Над њима је био старешина Финес, син Елеазаров, а Господ је био с њим. 21Захарија, син Меселемијин, био је вратар Шатора од састанка.

22Свих изабраних за чуваре прага, било је две стотине дванаест. Они су били уписани према родословима у својим селима. Њих су Давид и виделац Самуило поставили да верно врше службу. 23Они и њихови синови су били постављени да чувају врата Дома Господњег, то јест, Дом Шатора.

24Чувари су били постављени на четири стране: на исток, на запад, на север и на југ. 25Њихова браћа на селима била су дужна да долазе повремено, да служе са њима по седам дана, 26јер су четири главна чувара врата, који су били Левити, били задужени за одаје и ризницу Дома Господњег. 27Они су ноћивали око Дома Господњег, јер су били задужени да га чувају, и да га сваког јутра отварају.

28Неки од њих су били задужени за богослужбене посуде; они су их бројали кад су биле доношене и кад су биле изношене. 29Неки од њих су били задужени за посуде и све свете посуде, као и за брашно, вино, уље, тамјан и миомирисе. 30Неки од свештеника су мешали смесу за миомирисе. 31Један Левит, по имену Мататија, првенац Корејевца Салума, био је задужен да прави (пљоснате) колаче. 32Неки од њихове браће, од Катових синова, били су задужени да сваке суботе постављају хлеб у редове.

33Они који су били певачи, главари отачких домова Левита, живели су у храмским одајама; они су били изузети од других дужности зато што су служили и дању и ноћу.

34То су били главари отачких домова Левита према својим родословима, који су живели у Јерусалиму.

Породица цара Саула

35У Гаваону је живео Јеиел, отац Гаваонов.

Жена му се звала Маха. 36Његов првенац је био Авдон, па Сур, Кис, Вал, Нер, Надав, 37Гедор, Ахијо, Захарија и Миклот. 38Миклоту се родио Сима. Они су живели са својом браћом насупрот својих сродника у Јерусалиму.

39Неру се родио Кис, Кису се родио Саул, а Саулу су се родили Јонатан, Малхи-Сув, Авинадав и Есвал.

40Јонатанов син је био Меривал, а Меривалу се родио Миха.

41Михини синови су били:

Фитон, Мелех и Тареја.

42Ахазу се родио Јара, а Јари су се родили Алемет, Азмавет и Зимрије. Зимрији се родио Моса, 43а Моси се родио Винеја. Његов син је био Рефаја, његов син Елеаса и његов син Ацел.

44Ацел је имао шест синова, а ово су им имена:

Азрикам, Вохеруј, Исмаило, Сеарија, Овадија и Анан. То су Ацелови синови.