King James Version

1 Chronicles 25:1-31

1Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was: 2Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.25.2 Asarelah: otherwise called Jesharelah25.2 according…: Heb. by the hands of the king 3Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.25.3 Zeri: or, Izri 4Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:25.4 Uzziel: also called, Azareel25.4 Shebuel: also called, Shubael 5All these were the sons of Heman the king’s seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.25.5 words: or, matters 6All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king’s order to Asaph, Jeduthun, and Heman.25.6 according…: Heb. by the hands of the king 7So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.

8¶ And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar. 9Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve: 10The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve: 11The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve: 12The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 13The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 14The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 15The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 16The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 17The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve: 18The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve: 19The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 20The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve: 21The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 22The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve: 23The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 24The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 25The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve: 26The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve: 27The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 28The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve: 29The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve: 30The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve: 31The four and twentieth to Romamti-ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 25:1-31

Breasla cântăreților

1David și conducătorii oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe unii dintre fiii lui Asaf, ai lui Heman și ai lui Iedutun, ca să profețească în sunetul lirelor, harfelor și chimvalelor. Iată numărul bărbaților care făceau această lucrare de slujire:

2dintre fiii lui Asaf:

Zacur, Iosif, Netania și Asarela; fiii lui Asaf se aflau sub îndrumarea lui Asaf, care profețea sub supravegherea regelui;

3din Iedutun – fiii lui Iedutun:

Ghedalia, Țeri, Isaia, Șimei, Hașabia și Matitia – în total șase; ei erau sub îndrumarea tatălui lor, Iedutun, care profețea în sunet de liră, mulțumind și lăudând pe Domnul;

4din Heman – fiii lui Heman:

Buchia, Matania, Uziel, Șebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioșbekașa, Maloti, Hotir și Mahaziot. 5Toți aceștia erau fii ai lui Heman, văzătorul regelui, căci Dumnezeu spusese că‑i va înălța cornul5 Coarnele sunt armele de bază și ornamentele unui animal, mărimea și condiția acestora fiind indiciul puterii, al poziției și al sănătății/virilității lui. Prin urmare, cornul a ajuns să reprezinte în Biblie puterea, demnitatea și autoritatea, precum și victoria în luptă. În multe basoreliefuri mesopotamieme regii și zeitățile apar purtând coroane cu coarne pe ele. De asemenea, cornul se referă și la posteritate, la urmașii cuiva (vezi 2 Sam. 2:1; 1 Cron. 25:5; Ps. 132:17).. Dumnezeu i‑a dat lui Heman paisprezece fii și trei fiice.

6Toți aceștia erau sub îndrumarea părinților lor în ce privește cântarea de la Casa Domnului, având chimvale, harfe și lire pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman se aflau sub supravegherea regelui.

7Ei și frații lor, care erau iscusiți în cântarea Domnului, toți cei care aveau îndemânare, erau în număr de două sute optzeci și opt. 8Au aruncat sorții să își afle îndatoririle, atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici, atât pentru învățători, cât și pentru ucenici.

9Pentru Asaf, primul sorț a ieșit pentru Iosif, al doilea – pentru Ghedalia,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

10al treilea – pentru Zacur,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

11al patrulea – pentru Ițri,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

12al cincilea – pentru Netania,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

13al șaselea – pentru Buchia,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

14al șaptelea – pentru Iesarel,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

15al optulea – pentru Isaia,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

16al nouălea – pentru Matania,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

17al zecelea – pentru Șimei,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

18al unsprezecelea – pentru Azarel,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

19al doisprezecelea – pentru Hașabia,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

20al treisprezecelea – pentru Șubael,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

21al paisprezecelea – pentru Matitia,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

22al cincisprezecelea – pentru Ieremot,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

23al șaisprezecelea – pentru Hanania,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

24al șaptesprezecelea – pentru Ioșbekașa,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

25al optsprezecelea – pentru Hanani,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

26al nouăsprezecelea – pentru Maloti,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

27al douăzecilea – pentru Eliata,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

28al douăzeci și unulea – pentru Hotir,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

29al douăzeci și doilea – pentru Ghidalti,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

30al douăzeci și treilea – pentru Mahaziot,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece;

31al douăzeci și patrulea – pentru Romamti-Ezer,

care împreună cu fiii și cu frații lui erau doisprezece.