King James Version

1 Chronicles 16:1-43

1So they brought the ark of God, and set it in the midst of the tent that David had pitched for it: and they offered burnt sacrifices and peace offerings before God. 2And when David had made an end of offering the burnt offerings and the peace offerings, he blessed the people in the name of the LORD. 3And he dealt to every one of Israel, both man and woman, to every one a loaf of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine.

4¶ And he appointed certain of the Levites to minister before the ark of the LORD, and to record, and to thank and praise the LORD God of Israel: 5Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obed-edom: and Jeiel with psalteries and with harps; but Asaph made a sound with cymbals;16.5 with psalteries…: Heb. with instruments of psalteries and harps 6Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before the ark of the covenant of God.

7¶ Then on that day David delivered first this psalm to thank the LORD into the hand of Asaph and his brethren. 8Give thanks unto the LORD, call upon his name, make known his deeds among the people. 9Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works. 10Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD. 11Seek the LORD and his strength, seek his face continually. 12Remember his marvellous works that he hath done, his wonders, and the judgments of his mouth; 13O ye seed of Israel his servant, ye children of Jacob, his chosen ones. 14He is the LORD our God; his judgments are in all the earth. 15Be ye mindful always of his covenant; the word which he commanded to a thousand generations; 16Even of the covenant which he made with Abraham, and of his oath unto Isaac; 17And hath confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant, 18Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance;16.18 the lot: Heb. the cord 19When ye were but few, even a few, and strangers in it.16.19 few, even: Heb. men of number, etc 20And when they went from nation to nation, and from one kingdom to another people; 21He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes, 22Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm. 23Sing unto the LORD, all the earth; shew forth from day to day his salvation. 24Declare his glory among the heathen; his marvellous works among all nations. 25For great is the LORD, and greatly to be praised: he also is to be feared above all gods. 26For all the gods of the people are idols: but the LORD made the heavens. 27Glory and honour are in his presence; strength and gladness are in his place. 28Give unto the LORD, ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength. 29Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come before him: worship the LORD in the beauty of holiness. 30Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved. 31Let the heavens be glad, and let the earth rejoice: and let men say among the nations, The LORD reigneth. 32Let the sea roar, and the fulness thereof: let the fields rejoice, and all that is therein. 33Then shall the trees of the wood sing out at the presence of the LORD, because he cometh to judge the earth. 34O give thanks unto the LORD; for he is good; for his mercy endureth for ever. 35And say ye, Save us, O God of our salvation, and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may give thanks to thy holy name, and glory in thy praise. 36Blessed be the LORD God of Israel for ever and ever. And all the people said, Amen, and praised the LORD.

37¶ So he left there before the ark of the covenant of the LORD Asaph and his brethren, to minister before the ark continually, as every day’s work required: 38And Obed-edom with their brethren, threescore and eight; Obed-edom also the son of Jeduthun and Hosah to be porters: 39And Zadok the priest, and his brethren the priests, before the tabernacle of the LORD in the high place that was at Gibeon, 40To offer burnt offerings unto the LORD upon the altar of the burnt offering continually morning and evening, and to do according to all that is written in the law of the LORD, which he commanded Israel;16.40 morning…: Heb. in the morning, and in the evening 41And with them Heman and Jeduthun, and the rest that were chosen, who were expressed by name, to give thanks to the LORD, because his mercy endureth for ever; 42And with them Heman and Jeduthun with trumpets and cymbals for those that should make a sound, and with musical instruments of God. And the sons of Jeduthun were porters.16.42 porters: Heb. for the gate 43And all the people departed every man to his house: and David returned to bless his house.

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 16:1-43

David prisar Herren

1Guds ark fördes in i tältet som David hade rest, och de bar fram brännoffer och gemenskapsoffer till Gud.

2När David avslutat brännoffren, välsignade han folket i Herrens namn, 3och sedan gav han var och en av israeliterna, både män och kvinnor, en kaka bröd, en dadelkaka och en druvkaka.

4Han utsåg några leviter att tjänstgöra framför Herrens ark; de skulle åkalla, prisa och lova Herren, Israels Gud.

5Asaf blev ledare, Sakarja den andre, och sedan Jeiel16:5 Enligt 15:18 Jaasiel., Shemiramot, Jechiel, Mattitja, Eliav, Benaja, Oved-Edom och Jeiel. De spelade lyra och harpa, Asaf slog på cymbalerna 6och prästerna Benaja och Jachasiel blåste ständigt på sina trumpeter framför Guds förbundsark.

David lovprisar Herren

(Ps 105:1-15; 96:1-13; 106:1; 106:47-48)

7Den dagen uppdrog David för första gången Asaf och hans bröder att lovsjunga Herren:

8”Prisa Herren, åkalla honom!

Gör hans verk kända för alla folk!

9Sjung och spela till hans ära,

berätta om alla hans under!

10Lovprisa hans heliga namn,

låt dem som söker Herren få en innerlig glädje!

11Vänd er till Herren och hans kraft,

sök honom ständigt!

12Tänk på de mäktiga gärningar han har gjort,

hans under och den dom som han uttalat,

13ni som är ättlingar till hans tjänare Israel,

till Jakob16:13 Jakob, Israel, se 1 Mos 32:28. Upprepningen är en ofta förekommande poetisk form, parallellism., hans utvalde.

14Han är Herren, vår Gud.

Över hela jorden sträcker sig hans domar.

15Han minns för evigt sitt förbund16:15 Enligt den masoretiska texten: Kom för alltid ihåg hans förbund. Jfr även Ps 105:8.,

sina befallningar för tusen generationer,

16det förbund som han slöt med Abraham,

och sin ed till Isak.

17Han bekräftade det till Jakob som en stadga,

till Israel som ett evigt förbund.

18Han sa: ’Jag ska ge dig Kanaans land

till arv och egendom.’

19Fastän de16:19 Enligt Septuaginta; se även Ps 105:12. Enligt den masoretiska texten ni. var få till antalet,

en liten skara främlingar,

20och vandrade från folk till folk,

från rike till rike,

21lät han ingen förtrycka dem,

och han straffade kungar för deras skull.

22’Rör inte mina smorda,

skada inte mina profeter!’

23Sjung till Herrens ära, hela jorden!

Ropa ut hans räddning varje dag!

24Förkunna hans härlighet bland folken,

berätta för alla människor om hans under!

25För Herren är stor och högt prisad,

värd att frukta, mer än alla gudar.

26Folkens alla gudar är avgudar,

men Herren har gjort himlen.

27Majestät och prakt omger honom,

kraft och glädje finns i hans boning.

28Ge Herren ära, alla folkslag,

erkänn hans majestät och kraft!

29Ge Herrens höga namn ära,

kom med era offer till honom,

tillbe Herren i helig skrud!16:29 I helig skrud kan syfta på Herrens härlighet, eller på den dräkt prästerna använde.

30Darra inför honom, hela jorden!

Världen står fast, den kan inte rubbas.

31Låt himlen vara glad och jorden jubla!

Låt dem förkunna bland folken att Herren regerar!

32Låt havet brusa och allt som finns i det!

Låt fälten glädjas och allt som växer på dem!

33Skogens alla träd ska susa av lovsånger,

ja, de ska jubla inför Herren,

ty han kommer för att döma jorden.

34Prisa Herren, för han är god.

Hans nåd varar i evighet.

35Säg: Rädda oss, Gud, du vår räddare!

Samla oss igen och befria oss från dessa folk,

så att vi får prisa ditt heliga namn

och tacka och lova dig.

36Lovad vare Herren, Israels Gud,

från evighet till evighet!”

Och allt folket sa: ”Amen!” och prisade Herren.

37David lämnade Asaf och hans bröder i ständig tjänst inför Herrens förbundsark, enligt föreskrifterna för varje dag, 38liksom Oved-Edom och hans 68 medhjälpare. Oved-Edom, Jedutuns son, var dörrvaktare tillsammans med Hosa.

39Prästen Sadok och hans bröder, prästerna, lämnade David kvar vid Herrens boning på offerhöjden i Givon, 40för att de alltid skulle bära fram brännoffer inför Herren på brännofferaltaret varje morgon och kväll, i enlighet med den lag som Herren hade gett Israel. 41Med dem var också Heman, Jedutun och andra utvalda, som var utsedda att prisa Herren, för hans nåd varar för evigt. 42Heman och Jedutun var ansvariga för musiken med trumpet och cymbal och andra instrument till gudstjänstssången. Jedutuns söner var dörrvaktare.

43Sedan återvände folket hem, var och en till sitt, och David återvände för att välsigna sin familj.