Japanese Living Bible

創世記 7

1とうとうその日がきました。主はノアに言いました。「さあ、家族全員で船に入りなさい。この地上で正しい人間といえるのは、あなただけだから。 動物も一つがいずつ連れて入りなさい。ただし、食用と神へのささげ物に特別に選んだ動物は、それぞれ七つがいずつだ。 ほかに、鳥も七つがいずつ入れなさい。こうしておけば、洪水が終わってから、もう一度生き物が繁殖できる。 あと一週間たつと雨が降り始め、四十日の間、昼も夜も降り続く。わたしが造ったすべての生き物はみな死に絶えるだろう。」

ノアは、すべて命じられたとおりにしました。 洪水が襲ってきた時、彼は六百歳でした。 大水から逃れるため、彼は急いで妻と息子夫婦を連れて船に乗り込みました。 8-9 あらゆる種類の動物もみないっしょです。食用と神へのささげ物の動物も、そうでない動物も、鳥もはうものもです。すべて神がノアに命じたとおり、雄と雌のつがいで入りました。

10-12 一週間後、ノアが生まれて六百年と二か月十七日たった日のことです。大雨が降り始め、地下水までが勢いよく吹き出してきました。四十日の間、昼も夜もそんな状態が続きました。 13 しかし、まさにその日にノアは、妻と息子セム、ハム、ヤペテとその妻たちを連れて船に乗り込んだのです。 14-15 家畜といわず野生のものといわず、あらゆる種類の動物、はうもの、鳥もいっしょでした。 16 主の命令どおり、それぞれが雄と雌のつがいで入れられたのです。そのあと神が船の扉を閉じ、心配はなくなりました。

17 四十日の間、地上はすさまじい勢いで増水しました。世界中がすっかり水で覆われたので、船は水の上に浮かびました。 18 みるみる水かさが増していきましたが、船は水に浮かんでいるので安全でした。

19 とうとう、世界中の山という山がすべて水に覆われてしまいました。 20 一番高い頂でさえ、水面から七メートルも下に沈んだほどです。 21 ついに、鳥も家畜と野生の動物もはうものも、そして全人類も、地上の生き物はみな死に絶えました。 22 かつて、乾いた地の上で生き、呼吸していたものは、絶滅しました。 23 こうして、地上の全生物が姿を消しました。神が滅ぼされたのです。かろうじて生き残ったのは、ノアといっしょに船に乗っていたものたちだけでした。 24 水はさらに百五十日の間、地上を覆っていました。

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 7

Ang Grabe gid nga Baha

1Nagsiling ang Ginoo kay Noe, “Magsulod ka sa barko upod sang imo bug-os nga pamilya. Tungod kay sa tanan nga tawo sa sini nga henerasyon ikaw lang ang nakita ko nga matarong. Magdala ka sang pito ka pares sa kada klase sang matinlo[a] nga sapat, pero isa lang ka pares sa kada klase sang indi matinlo nga sapat. Kag magdala ka man sang pito ka pares sa kada klase sang sapat nga nagalupad. Himuon mo ini agod mabuhi sila sa kalibutan. Kay pagkatapos sang pito ka adlaw halin subong, paulanan ko ang bug-os nga kalibutan sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i, agod magkalamatay ang tanan ko nga ginhimo.” Gintuman ni Noe ang tanan nga ginsugo sang Ginoo sa iya.

Nagaedad si Noe sing 600 ka tuig sang nag-abot ang grabe gid nga baha sa kalibutan. Nagsulod siya sa barko upod sang iya asawa, mga anak, kag mga umagad agod indi sila magkalamatay sa baha. 8-9 Suno sa ginsugo sang Dios kay Noe, ginpasulod niya sa barko ang kada pares sang tanan nga klase sang sapat nga matinlo kag indi matinlo nga nagpalapit sa iya. 10 Kag pagkaligad sang pito ka adlaw, nagbaha sa kalibutan.

11 Nagaedad sadto si Noe sing 600 ka tuig. Kag sang ika-17 nga adlaw sang ikaduha nga bulan, nag-ulan sing puwerte gid kabaskog kag nag-awas ang tanan nga tuburan. 12 Kag nag-inulan sa kalibutan sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i. 13 Sang adlaw mismo nga nag-umpisa ang pag-ulan, nagsulod sa barko si Noe kag ang iya asawa kag ang tatlo nila ka anak nga sila ni Shem, Ham, kag Jafet kaupod sang ila mga asawa. 14 Kaupod man nila ang tanan nga klase sang sapat: ang nagalakat, ang nagakamang, kag ang nagalupad. 15-16 Suno sa ginsugo sang Dios kay Noe, ginpasulod niya sa barko ang kada pares sang tanan nga klase sang sapat nga nagpalapit sa iya. Pagkatapos ginsira sang Ginoo ang barko.

17-18 Sige ang inulan sa kalibutan sa sulod sang 40 ka adlaw. Nagtaas ang tubig hasta nga naglutaw ang barko. 19 Nagtaas pa gid ang tubig hasta nga nalapawan ang tanan nga mataas nga mga bukid, 20 kag hasta nga nagtaas pa gid ang tubig sing mga sobra 20 ka tapak halin sa putokputokan sang pinakamataas nga bukid. 21 Gani nagkalamatay ang tanan nga may kabuhi—ang mga sapat nga nagalupad, nagalakat, nagakamang, kag ang tanan nga tawo. 22 Nagkalamatay ang tanan nga nagakabuhi sa duta. 23 Ginlaglag ang tanan nga tawo kag ang tanan nga sapat sa kalibutan. Si Noe lang kag ang iya mga kaupod sa sulod sang barko ang wala mapatay. 24 Nagbaha ang kalibutan sa sulod sang 150 ka adlaw.

Notas al pie

  1. 7:2 matinlo: buot silingon, puwede nga ihalad ukon, kaunon.