Japanese Living Bible

ゼカリヤ書 6

四台の戦車(第八の幻)

1それから、また見上げると、青銅でできた二つの山のように見えるものの間から、四台の戦車が出て来ました。 初めの戦車は赤毛の馬たちが、次のは黒い馬たちが、 三番目のは白い馬たちが、四番目のあし毛の馬たちが引いています。 「これは何ですか」と私が尋ねると、 御使いは答えました。「全地の主の前に立つ、天の四つの霊だ。自分の仕事を行うために出て行くところだ。 黒い馬が引く戦車は北へ行き、白い馬のがあとに従う。あし毛の馬が引く戦車は南へ行く。」 赤い馬たちは、出て行って地を駆け巡るのを待ちきれないでいました。そこで主が、「行け。巡回を始めよ」と言うと、すぐ出て行きました。 その時、主は私を呼んで、こう言いました。「北へ行った者たちはわたしのさばきを執行し、その地でわたしの怒りを静める。」

ヨシヤの冠

主から別のことばがありました。 10-11 「ヘルダイとトビヤとエダヤは、バビロンで捕囚の身となっているユダヤ人からの贈り物として、金や銀を持って来る。一行が着いたその日に、ゼパニヤの子ヨシヤの家で出迎えよ。そこに彼らは滞在することになる。贈り物を受け取り、そこから、金と銀で冠を作れ。そして冠をエホツァダクの子大祭司ヨシュアにかぶせる。 12 全能の主がこう言われると彼に告げよ。『あなたは、やがて来る人を表している。その名は「若枝」で、自分自身から成長し、主の神殿を建てる。 13 さらに王の称号を受ける。彼は王としても、祭司としても世を治め、二つの間には完全な一致がある。』 14 それから、ささげ物をしたヘルダイ、トビヤ、エダヤと、ヨシヤの栄誉のために、主の神殿にその冠を安置せよ。 15 遠い地から来たこの三人は、主の神殿を再建するために、いつか遠い地から来る人々を表している。そのことが起こる時、あなたがたは、私のことばが全能の主である神からのものであったことを知る。だが、神である主の命令に注意して従わないなら、このようなことは一つも起こらない。」

Ang Pulong Sang Dios

Zacarias 6

Ang Palanan-awon Parte sa Apat ka Karwahe

1Nakita ko pa gid ang apat ka karwahe nga nagapaguwa sa tunga sang duha ka bukid nga saway. Ang una nga karwahe ginaguyod sang pula nga mga kabayo, ang ikaduha ginaguyod sang itom nga mga kabayo, ang ikatatlo ginaguyod sang puti nga mga kabayo, kag ang ikaapat ginaguyod sang kambang nga mga kabayo. Makusog sila tanan. Nagpamangkot ako sa anghel nga nagapakigsugilanon sa akon, “Sir, ano ang buot silingon sinang mga karwahe?” Nagsabat ang anghel sa akon, “Ina sila amo ang apat ka hangin sa kahawaan[a] nga nagapadulong halin sa presensya sang Ginoo sang bug-os nga kalibutan. Ang karwahe nga ginaguyod sang itom nga mga kabayo nagapakadto sa isa ka lugar sa aminhan. Ang karwahe nga ginaguyod sang puti nga mga kabayo nagapakadto sa nakatundan.[b] Kag ang karwahe nga ginaguyod sang kambang nga mga kabayo nagapakadto sa isa ka lugar sa bagatnan.”

Sang nagapadulong pa lang ang makusog nga mga kabayo, nagadali sila sa paglibot sa bug-os nga kalibutan. Nagsiling ang anghel[c] sa ila, “Sige, libuta na ninyo ang bug-os nga kalibutan.” Gani ginlibot nila ang bug-os nga kalibutan. Dayon naghambal sing mabaskog ang Ginoo[d] sa akon, “Tan-awa ang mga kabayo nga nagapakadto sa isa ka lugar sa aminhan. Sila ang magahatag sang kapahuwayan sa akon Espiritu[e] sa sina nga lugar sa aminhan.”

Ang Korona Para kay Josue

Nagsiling ang Ginoo sa akon, 10 “Kuhaa ang mga pilak kag mga bulawan nga regalo nila ni Heldai, Tobia kag Jedaya, kag lakat ka dayon sa balay ni Josia nga anak ni Zefanias. Ini sila nga apat nakabalik halin sa pagkabihag sa Babilonia. 11 Ipahimo mo nga korona inang mga pilak kag mga bulawan. Dayon ibutang mo ang korona sa ulo sang pangulo nga pari nga si Josue nga anak ni Jehozadak. 12-13 Kag silinga siya nga ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling, ‘Ang tawo nga ginatawag Sanga magauswag sa iya kahimtangan subong,[f] kag patindugon niya liwat ang akon templo. Padunggan siya bilang hari kag magadumala siya. Ang pari magatindog sa kilid sang iya trono[g] kag mangin maayo ang ila relasyon nga duha.’ 14 Mangin handumanan ang korona sa akon templo sa pagdumdom kanday Heldai,[h] Tobia, Jedaya, kag Josia[i] nga anak ni Zefanias.”

15 Ang mga tawo nga halin sa malayo nga mga lugar magakadto sa Israel kag magbulig sa pagpatindog sang templo sang Ginoo. Kon matabo na ini, mahibaluan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom amo ang nagpadala sa akon sa inyo. Kag matabo gid ini kon tumanon ninyo sing maayo ang Ginoo nga inyo Dios.

Notas al pie

  1. 6:5 hangin sa kahawaan: ukon, espiritu sa langit.
  2. 6:6 nagapakadto sa nakatundan: sa Hebreo, nagasunod sa ila.
  3. 6:7 anghel: ukon, Ginoo.
  4. 6:8 Ginoo: ukon, anghel.
  5. 6:8 Espiritu: ukon, espiritu.
  6. 6:12-13 magauswag… subong: sa literal, magatubo sa iya ginahamtangan.
  7. 6:12-13 magatindog… trono: ukon, magapungko sa iya trono.
  8. 6:14 Heldai: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, Helem.
  9. 6:14 Josia: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, Hen.