Japanese Living Bible

エレミヤ書 43

1エレミヤが、神のことばをすべての人に語り終えた時、 2-3 ホシャヤの子アザルヤと、カレアハの子ヨハナン、その他の思い上がった者が、エレミヤに言いました。「うそをつけ。神が、エジプトへ行ってはならないなどと言うはずがない。ネリヤの子バルクが陰謀を企て、そう言わせたに違いない。われわれをこの地に残して、バビロニヤ人に殺されるようにしたり、奴隷としてバビロンに連れて行かれるようにしたりするために。」 このように、ヨハナンをはじめゲリラ隊長たちと残っていた者はみな、主の命令に従ってユダにとどまることを拒みました。 こうして、亡命先の近くの国々から帰って来た人も含めて、すべての者が、ヨハナンや他の隊長と共に、エジプトをめざして出発しました。 その中には、男、女、子ども、王女たち、それに親衛隊長ネブザルアダンがゲダルヤに託したすべての人がいました。彼らは、エレミヤとバルクも力ずくで連れて行き、 エジプトのタフパヌヘスに着きました。彼らは主のことばに従わなかったのです。

タフパヌヘスで、主は再びエレミヤに語りました。 「ユダの人たちを呼び集めなさい。彼らの見ている前で、このタフパヌヘスにあるエジプト王の宮殿の入口にある敷石の間に、大きな石を埋めなさい。 10 それから、皆にこう言うのだ。

イスラエルの神である天の軍勢の主は言う。わたしは間違いなく、わたしの意のままに動くバビロンの王ネブカデネザルを、エジプトに連れて来る。そして彼の王座を、今隠した石の上にすえる。彼は、その石の上に王の天蓋を張る。 11 彼はエジプトに来て町を破壊し、わたしが殺そうと思っている者をみな殺し、わたしが捕虜にしようと思っている者を捕虜にする。また、多くの者が疫病にかかって死ぬ。 12 彼はエジプトの神々の神殿に火をつけ、偶像を焼き、人々を奴隷にして連れ去る。彼はまた、羊飼いが着物についたしらみをつぶすように、エジプトを踏みつぶし、しかも無傷で去る。 13 ヘリオポリスにある偶像の記念塔は壊され、エジプトの神々の神殿も焼き払われる。」

Ang Pulong Sang Dios

Jeremias 43

Gindala si Jeremias sa Egipto

1Pagkatapos hambal ni Jeremias sa tanan nga tawo sang ginsiling sang Ginoo nga ila Dios parte sa ila, nagsiling sa iya si Azaria nga anak ni Hoshaya, si Johanan nga anak ni Karea, kag ang iban pa nga mga hambog nga tawo, “Nagabutig ka! Ang Ginoo nga aton Dios wala nagpadala sa imo sa pagsiling sa amon nga indi kami magkadto sa Egipto sa pag-estar didto. Si Baruc nga anak ni Neria nagasulsol sa imo nga itugyan kami sa mga taga-Babilonia, agod patyon nila kami ukon bihagon pa-Babilonia.”

Gani si Johanan kag ang mga kaupod niya nga mga opisyal sang mga soldado, kag ang tanan nga tawo, wala magtuman sa sugo sang Ginoo nga magpabilin sa Juda. Sa baylo, gindala ni Johanan kag sang mga kaupod niya nga mga opisyal ang mga tawo pakadto sa Egipto. Ini nga mga tawo amo anay ang nagbalik sa Juda halin sa nagkalain-lain nga mga nasyon nga sa diin sila naglalapta. Lakip sa ila amo ang mga lalaki, babayi, kabataan, mga anak nga babayi sang hari sang Juda, kag iban pa nga gintugyan ni Nebuzaradan nga pangulo sang mga guwardya kay Gedalia nga anak ni Ahikam kag apo ni Shafan. Gindala man nila si Propeta Jeremias kag si Baruc nga anak ni Neria. Wala nila pagtumana ang Ginoo kag nagkadto gid sila sa Egipto, hasta sa siyudad sang Tapanhes.

Didto sa Tapanhes, nagsiling ang Ginoo kay Jeremias, “Samtang nagatan-aw ang katawhan sang Juda, magkuha ka sang dalagko nga mga bato kag ilubong sa duta, sa tunga sang alagyan[a] pasulod sa palasyo sang Faraon sa Tapanhes. 10 Magsiling ka dayon sa ila nga ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, nagasiling, ‘Ipadala ko ang akon alagad nga si Haring Nebucadnezar sang Babilonia, kag iplastar ko ang iya trono kag harianon nga tolda sa sini nga mga bato nga ginpalubong ko sa tunga sang alagyan. 11 Salakayon niya ang Egipto kag patyon ang mga natalana nga patyon kag bihagon ang mga natalana nga bihagon. Patyon sa inaway ang natalana nga mapatay sa inaway. 12 Sunugon niya ang mga templo sang mga dios-dios sang Egipto, kag ang mga dios-dios mismo magakalasunog. Dayon bihagon niya ang mga tawo pa-Babilonia. Limpyuhan niya ang duta sang Egipto sang mga tawo pareho sang paglimpyo sang manugbantay sang karnero sang iya bayo nga may mga kuto. Kag magahalin si Nebucadnezar nga indi maano. 13 Panggub-on niya ang ginapakabalaan nga mga haligi sa Heliopolis[b] sa Egipto. Sunugon gid niya ang mga templo sang mga dios-dios sa Egipto.’ ”

Notas al pie

  1. 43:9 sa duta, sa tunga sang alagyan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 43:13 Heliopolis: sa literal, balay sang adlaw.