Japanese Living Bible

アモス書 8

熟した果物のかご

1それから神である主は、熟した果物がいっぱい入ったかごを、幻のうちに私に示しました。 「アモス、何を見ているのか。」「熟した果物がいっぱい入ったかごです。」すると主は言いました。

「この果物は、わたしの民イスラエルを表している。
彼らが罰を受ける時は熟したのだ。
もう二度と見過ごしにしない。
その時、神殿から聞こえる騒々しい歌声は、
すすり泣きに変わる。
そこら中に死体が散らばる。
無言のうちに、それは町の外へ運び出される。」
主がこう言ったのです。
貧しい人から取り上げ、
困っている人を踏みつける商人たち。
聞きなさい。
あなたがたは、安息日や新月の祭りが
早く終わることをひたすら願っています。
そうすれば、重くした量りと短くした物差しで、
ごまかして儲けることができるから。
わずかな借金、たった一足のくつの代償に
貧しい人を奴隷とし、かびた小麦を売りつけています。
イスラエルの誇りである主は誓います。
「おまえたちの行いは忘れない。
この地は、滅びを目前にして震えおののき、
だれもが嘆き悲しむ。
この地は、増水したナイル川のように盛り上がり、
激しく揺れ動き、再び沈む。
その時、わたしは真昼に太陽を沈ませ、
日中に地上を暗闇にする。
10 宴会を嘆きの時に変え、
喜びの歌を絶望の叫びに変える。
おまえたちは喪服を着、頭をそり、
まるでひとり息子が死んだように悲しむ。
その日には、悲惨、ただ悲惨があるのみだ。」
11 主はこう言います。
「時は近づいている。
その時には、この地にききんを送る。
パンや水のききんではない。
主のことばを聞くことのききんだ。
12 人々は海から海へと至る所を歩き回り、
主のことばを探し求める。
だが、あちこち探し回っても見つからない。
13 美しい娘も、りっぱな若者も、
神のことばを渇き求めて弱り、疲れはてる。
14 サマリヤ、ダン、ベエル・シェバの偶像を拝む者は
倒れて、二度と起き上がらない。」

Ang Pulong Sang Dios

Amos 8

Ang Palanan-awon ni Amos Parte sa Alat nga may Luto nga mga Prutas

1Amo ini ang ginpakita sang Ginoong Dios sa akon: Nakita ko ang isa ka alat nga may luto nga mga prutas. Nagpamangkot ang Ginoo sa akon, “Amos, ano ang nakita mo?” Nagsabat ako, “Isa ka alat nga may luto nga mga prutas.” Dayon nagsiling ang Ginoo sa akon, “Nag-abot na ang katapusan[a] sang akon katawhan nga taga-Israel. Indi ko na sila pagkaluoyan pa. Sa sina nga adlaw nga silutan sila, ang masadya nga pagkinanta sa templo[b] mangin paghinibi kay madamo nga mga patay ang magalinapta bisan diin. Kag dayon wala na gid sing may mabatian nga gahod.[c] Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Ang Sala sang mga Manggaranon nga Taga-Israel

Pamatii ninyo ini, kamo nga nagapamigos sa mga imol kag nagatinguha sa paglaglag sa ila. Nagadali kamo nga matapos ang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan ukon ang Adlaw nga Inugpahuway agod makabaligya na kamo sang uyas kag makadaya sa inyo nga pagsukob, pagtakos, kag pagkilo. Nagadali kamo nga makabaligya sang uyas nga may miksla nga upa, kag makabakal sang imol nga tawo nga ginbaligya nga ulipon tungod nga indi siya makabayad sang iya utang, bisan ang iya utang ahaw isa ka paris nga sandalyas. Gani nagapanumpa ang Ginoo, ang Dios nga ginapabugal ninyo nga mga kaliwat ni Jacob, “Indi ko gid pagkalimtan ang tanan nga kalautan nga ginhimo ninyo. Tungod sini palinugon ko ang inyo duta kag magahinibi kamo. Mauyog ang inyo duta sing puwerte gid, nga daw pareho sang pag-awas kag paghubas sang Suba sang Nilo sa Egipto. Sa sina nga adlaw nga silutan ko kamo, pasalupon ko ang adlaw sa kaudtuhon, gani magadulom bisan adlaw pa. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 10 Himuon ko nga paghinibi ang inyo nga pagkinasadya sa piesta, kag himuon ko nga pagpanalambiton ang inyo nga pagkinanta. Pabayuan ko kamo sang sako kag suguon nga magpakalbo sa pagpakita nga nagapangasubo kamo, pareho sang mga ginikanan nga nagahibi sa pagkapatay sang ila bugtong nga anak. Pero mas masakit pa gid ang katapusan sang sini nga mga silot.”

11 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Magaabot ang tion nga padal-an ko sang gutom ang inyo duta. Pero indi ini kagutom sa pagkaon ukon kauhaw sa tubig, kundi kagutom kag kauhaw sa pagpamati sang akon mensahi. 12 Magaduling-duling kamo sa kakapoy sa pagpangita sang tawo nga makasugid sa inyo sang akon mensahi, pero indi gid ninyo ini makita bisan diin kamo magkadto. 13 Sa sina nga adlaw nga silutan ko kamo, bisan ang inyo matahom nga mga pamatan-on nga mga babayi kag ang inyo pamatan-on nga mga lalaki magakalalipong sa kauhaw. 14 Kamo nga nagapanumpa sa ngalan sang mga dios-dios sang Samaria, Dan, kag Beersheba, pagalaglagon kamo kag indi na gid kamo makabangon pa.”

Notas al pie

  1. 8:2 katapusan: sa Hebreo, ang pulong nga “luto nga mga prutas” kag “katapusan” daw pareho kon ihambal.
  2. 8:3 templo: ukon, palasyo.
  3. 8:3 Kag… gahod: sa literal, Hipos!