Japanese Contemporary Bible

ヨブ 記 5:1-27

5

1助けを呼び求めても、だれも答えてくれない。

神々によりすがっても、助けてもらえない。

2怒り狂い、のたうち回って息絶えるだけだ。

3神に背く者は、しばらくは栄えても、

思いもよらない災いにみまわれる。

4彼らの子どもたちは、だれにもかばってもらえず、

簡単にだまされる。

5せっかく上げた収穫も人手に渡り、

その富は、ほかの人の渇きをいやす。

6罪の種をまいた者には、罰として不幸が襲う。

7火種から勢いよく炎が吹き上げるように、

人は罪と不幸に向かってまっしぐらに進むのだ。

8だから、あなたに忠告したい。

神に罪を告白しなさい。

9神は、目をみはるような奇跡を何度でも行うからだ。

10神は地に雨を降らせて田畑をうるおし、

11貧しい者と謙遜な者を富ませ、

苦しむ者を安全な場所へ連れて行く。

12神は、悪賢い者の計画をくつがえす。

13彼らは知恵をこらして計画を練り、

そのわなに自分でかかる。

14彼らは夜だけでなく、日中でも、

目の見えない者のように手探りで歩く。

15神は、このような横暴な連中から、

身寄りのない者や貧しい者を救う。

16こうして、貧しい者は希望を見いだし、

悪者の牙はへし折られる。

17神に誤りを正してもらえる人は、

なんと幸せなことか。

神の懲らしめをないがしろにしてはいけない。

自分で罪を犯し、招いた結果なのだから。

18神は傷つけても包帯を巻き、治してくださる。

19何度でも救い出してくださる。

だから、災いがあなたに寄りつく暇もない。

20あなたはききんの時には死から、

戦いの時には剣から守られる。

21人の中傷も苦にならず、将来の心配もなくなる。

22あなたは戦いもききんも心配する必要がなく、

野獣に襲われることもない。

23どう猛な野獣は、あなたと平和協定を結ぶからだ。

24家を留守にしても、何の心配もない。

倉庫には、だれも指一本ふれないからだ。

25あなたの息子たちは、なくてはならぬ人物となり、

子孫は草のように増え広がる。

26麦は、収穫の時までは

どんなことがあっても刈り取られない。

そのように、あなたも幸せな一生を送り、

長寿を全うする。

27このことがうそ偽りでないことを

私は経験から知ったのだ。

あなたのためを思えばこそ忠告するのだ。

私の助言を聞いてくれ。」

Tagalog Contemporary Bible

Job 5:1-27

1Job, kahit humingi ka ng tulong, walang tutulong sa iyo. Kahit ang mga anghel5:1 ang mga anghel: sa literal, ang mga banal. ay hindi ka tutulungan. 2Ang galit at paninibugho ay pumapatay sa hangal at sa walang karunungan. 3Ayon sa aking nakita at nalaman, maaaring umunlad ang pamumuhay ng isang hangal, pero bigla na lang isusumpa ng Dios ang sambahayan niya. 4Ang mga anak niyaʼy walang malalapitan at wala ring magtatanggol sa kanila sa hukuman. 5Ang ani niyaʼy kakainin ng iba. At kahit ang mga bungang nasa tinikan ay kukunin ng mga taong gutom. Ang kayamanan niyaʼy aagawin ng mga taong uhaw sa mga ari-arian. 6Ang kahirapan at kaguluhan ay hindi tumutubo sa alikabok o lupa. 7Likas sa tao ang gumawa ng kahirapan at kaguluhan, tulad ng alipatong mula sa apoy na lumilipad paitaas.

8“Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Dios. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalagayan. 9Sapagkat gumagawa siya ng mga kahanga-hangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain o bilangin. 10Nagpapadala siya ng ulan sa mundo at pinatutubigan niya ang mga bukirin. 11Itinataas niya ang mga nagpapakumbaba at kinakalinga ang mga nagdadalamhati. 12Sinisira niya ang plano ng mga mandaraya, para hindi sila magtagumpay. 13Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan, at hinahadlangan ang plano ng mga mandaraya. 14Hindi sila nakakakita kahit maliwanag, at nangangapa sila na parang gabi kahit na katanghalian. 15Inililigtas ng Dios ang mga dukha mula sa kamatayan at sa mga taong makapangyarihan na umaapi sa kanila. 16Kaya may pag-asa ang mga dukha, pero ang masasama ay kanyang sinasaway.

17“Mapalad ang taong itinutuwid ng Dios ang pag-uugali. Kaya huwag mong mamasamain ang pagtutuwid ng Makapangyarihang Dios sa iyo. 18Sapagkat ang kanyang mga sinusugatan ay kanya ring ginagamot, at ang kanyang sinasaktan ay kanya ring pinagagaling. 19Palagi ka niyang ililigtas sa mga salot at panganib. 20Ililigtas ka niya sa kamatayan sa panahon ng taggutom at digmaan. 21Iingatan ka niya kung sisiraan ka ng iba, at wala kang katatakutan kung dumating man ang kapahamakan. 22Ang taggutom at kapahamakan ay iyong tatawanan at hindi ka matatakot sa mababangis na hayop, 23sapagkat hindi ka gagalawin ng mga ito. At hindi ka na mahihirapang magtanim sa bukid mong mabato. 24Mamumuhay ng payapa ang sambahayan mo at walang mawawala sa iyong mga hayop. 25Dadami ang iyong angkan na parang kasindami ng mga damo sa lupa. 26Hahaba ang buhay mo at hindi ka mamamatay nang hindi sa tamang panahon.5:26 at hindi ka mamamatay nang hindi sa tamang panahon: sa literal, gaya ng mga hinog na butil na inani sa tamang panahon. 27Ayon sa aming nalaman at naranasan, napatunayan namin na talagang totoo ang lahat ng ito. Kaya dinggin mo ito at isabuhay para sa ikabubuti mo.”