Het Boek

Zefanja 1

De vernietiging van Juda voorzegd

1De Here sprak tot Zefanja, de zoon van Kuschi, kleinzoon van Gedalja, achterkleinzoon van Amarja en achterachterkleinzoon van Hizkia. Zefanja ontving deze boodschap tijdens de periode waarin Josia, de zoon van Amon, als koning over Juda regeerde.

‘Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen,’ zegt de Here. ‘Mens en dier zullen verdwijnen, vogels en vissen zullen sterven. Ook de goddelozen en alle afgodsbeelden die zij aanbidden, zal Ik uitroeien,’ zegt de Here. ‘Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbrijzelen en de Baälvereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan.’ Ook hen die op hun platte daken klimmen en zich daar buigen voor de zon, de maan en de sterren. En ook hen zal ik vernietigen die zogenaamd de Here volgen, maar tegelijkertijd Moloch vereren! En allen die vroeger de Here vereerden, maar er nu niet meer van willen weten, en zij die Hem nooit hebben aanbeden en het ook niet wilden, zullen hetzelfde lot ondergaan.

Wees stil in de aanwezigheid van de Oppermachtige Here. Want de dag van de Here breekt snel aan. Hij heeft voorbereidingen getroffen voor de grote slachting van zijn volk en hen die dat zullen uitvoeren, al uitgekozen. ‘Op die dag van de grote slachting,’ zegt de Here, ‘zal Ik de leiders en de prinsen van Juda en iedereen die buitenlandse kleding draagt, straffen. Ja, Ik zal iedereen straffen die heidense gewoonten volgt en allen die het paleis van de koning vullen met wat ze verkregen hebben door geweld en bedrog.’ 10 ‘In die tijd,’ zegt de Here, ‘zal een luid geschreeuw opklinken uit de Vispoort in Jeruzalem, er zal een gehuil opstijgen uit de nieuwe wijk en opstandige geluiden zullen klinken vanaf de heuvels. 11 Huil maar, inwoners van de Vijzelbuurt, want al uw zakenlieden en geldhandelaren zullen omkomen. 12 Ik zal Jeruzalems donkerste hoeken met een lamp doorzoeken om alle mannen op te sporen die tevreden te midden van hun zonden leven en bij zichzelf denken: de Here doet geen goed, maar ook geen kwaad. 13 Hun rijkdommen zullen worden geplunderd en hun huizen verwoest. Zij zullen nooit de kans krijgen om te wonen in de nieuwe huizen die zij hebben gebouwd. Zij zullen nooit drinken van de wijn uit de wijngaarden die zij zelf hebben geplant.’ 14 De grote dag van de Here breekt spoedig aan! Hij komt snel dichterbij, dan zullen zelfs de dapperste mannen het uitschreeuwen. 15 Die dag is een dag van Gods toorn, een dag van wanhoop en angst, van vernieling en vernietiging, van donkerheid, wolken en dikke duisternis. 16 Op die dag zullen bazuingeschal en krijgsgeschreeuw weerklinken bij de aanval op de versterkte steden en hun hoge hoektorens. 17 Ik zal de mensen angst aanjagen, zodat zij als blinden ronddwalen, want zij hebben gezondigd tegen de Here. Hun bloed zal rijkelijk vloeien en hun lijken zullen op straat vergaan. 18 Op die dag van de toorn van de Here zullen zij niets hebben aan hun zilver en goud, want daarmee kunnen zij hun leven niet redden. God brandt van jaloezie en zal daardoor de hele aarde verteren, met alle volken erbij.

New Living Translation

Zephaniah 1

1The Lord gave this message to Zephaniah when Josiah son of Amon was king of Judah. Zephaniah was the son of Cushi, son of Gedaliah, son of Amariah, son of Hezekiah.

Coming Judgment against Judah

“I will sweep away everything
    from the face of the earth,” says the Lord.
“I will sweep away people and animals alike.
    I will sweep away the birds of the sky and the fish in the sea.
I will reduce the wicked to heaps of rubble,[a]
    and I will wipe humanity from the face of the earth,” says the Lord.
“I will crush Judah and Jerusalem with my fist
    and destroy every last trace of their Baal worship.
I will put an end to all the idolatrous priests,
    so that even the memory of them will disappear.
For they go up to their roofs
    and bow down to the sun, moon, and stars.
They claim to follow the Lord,
    but then they worship Molech,[b] too.
And I will destroy those who used to worship me
    but now no longer do.
They no longer ask for the Lord’s guidance
    or seek my blessings.”

Stand in silence in the presence of the Sovereign Lord,
    for the awesome day of the Lord’s judgment is near.
The Lord has prepared his people for a great slaughter
    and has chosen their executioners.[c]
“On that day of judgment,”
    says the Lord,
“I will punish the leaders and princes of Judah
    and all those following pagan customs.
Yes, I will punish those who participate in pagan worship ceremonies,
    and those who fill their masters’ houses with violence and deceit.

10 “On that day,” says the Lord,
    “a cry of alarm will come from the Fish Gate
and echo throughout the New Quarter of the city.[d]
    And a great crash will sound from the hills.
11 Wail in sorrow, all you who live in the market area,[e]
    for all the merchants and traders will be destroyed.

12 “I will search with lanterns in Jerusalem’s darkest corners
    to punish those who sit complacent in their sins.
They think the Lord will do nothing to them,
    either good or bad.
13 So their property will be plundered,
    their homes will be ransacked.
They will build new homes
    but never live in them.
They will plant vineyards
    but never drink wine from them.

14 “That terrible day of the Lord is near.
    Swiftly it comes—
a day of bitter tears,
    a day when even strong men will cry out.
15 It will be a day when the Lord’s anger is poured out—
    a day of terrible distress and anguish,
a day of ruin and desolation,
    a day of darkness and gloom,
a day of clouds and blackness,
16     a day of trumpet calls and battle cries.
Down go the walled cities
    and the strongest battlements!

17 “Because you have sinned against the Lord,
    I will make you grope around like the blind.
Your blood will be poured into the dust,
    and your bodies will lie rotting on the ground.”

18 Your silver and gold will not save you
    on that day of the Lord’s anger.
For the whole land will be devoured
    by the fire of his jealousy.
He will make a terrifying end
    of all the people on earth.[f]

Notas al pie

  1. 1:3 The meaning of the Hebrew is uncertain.
  2. 1:5 Hebrew Malcam, a variant spelling of Molech; or it could possibly mean their king.
  3. 1:7 Hebrew has prepared a sacrifice and sanctified his guests.
  4. 1:10 Or the Second Quarter, a newer section of Jerusalem. Hebrew reads the Mishneh.
  5. 1:11 Or in the valley, a lower section of Jerusalem. Hebrew reads the Maktesh.
  6. 1:18 Or the people living in the land.