Het Boek

Zefanja 1:1-18

De vernietiging van Juda voorzegd

1De Here sprak tot Zefanja, de zoon van Kuschi, kleinzoon van Gedalja, achterkleinzoon van Amarja en achterachterkleinzoon van Hizkia. Zefanja ontving deze boodschap tijdens de periode waarin Josia, de zoon van Amon, als koning over Juda regeerde.

2‘Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen,’ zegt de Here. 3‘Mens en dier zullen verdwijnen, vogels en vissen zullen sterven. Ook de goddelozen en alle afgodsbeelden die zij aanbidden, zal Ik uitroeien,’ zegt de Here. 4‘Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbrijzelen en de Baälvereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan.’ 5Ook hen die op hun platte daken klimmen en zich daar buigen voor de zon, de maan en de sterren. En ook hen zal ik vernietigen die zogenaamd de Here volgen, maar tegelijkertijd Moloch vereren! 6En allen die vroeger de Here vereerden, maar er nu niet meer van willen weten, en zij die Hem nooit hebben aanbeden en het ook niet wilden, zullen hetzelfde lot ondergaan.

7Wees stil in de aanwezigheid van de Oppermachtige Here. Want de dag van de Here breekt snel aan. Hij heeft voorbereidingen getroffen voor de grote slachting van zijn volk en hen die dat zullen uitvoeren, al uitgekozen. 8‘Op die dag van de grote slachting,’ zegt de Here, ‘zal Ik de leiders en de prinsen van Juda en iedereen die buitenlandse kleding draagt, straffen. 9Ja, Ik zal iedereen straffen die heidense gewoonten volgt en allen die het paleis van de koning vullen met wat ze verkregen hebben door geweld en bedrog.’ 10‘In die tijd,’ zegt de Here, ‘zal een luid geschreeuw opklinken uit de Vispoort in Jeruzalem, er zal een gehuil opstijgen uit de nieuwe wijk en opstandige geluiden zullen klinken vanaf de heuvels. 11Huil maar, inwoners van de Vijzelbuurt, want al uw zakenlieden en geldhandelaren zullen omkomen. 12Ik zal Jeruzalems donkerste hoeken met een lamp doorzoeken om alle mannen op te sporen die tevreden te midden van hun zonden leven en bij zichzelf denken: de Here doet geen goed, maar ook geen kwaad. 13Hun rijkdommen zullen worden geplunderd en hun huizen verwoest. Zij zullen nooit de kans krijgen om te wonen in de nieuwe huizen die zij hebben gebouwd. Zij zullen nooit drinken van de wijn uit de wijngaarden die zij zelf hebben geplant.’ 14De grote dag van de Here breekt spoedig aan! Hij komt snel dichterbij, dan zullen zelfs de dapperste mannen het uitschreeuwen. 15Die dag is een dag van Gods toorn, een dag van wanhoop en angst, van vernieling en vernietiging, van donkerheid, wolken en dikke duisternis. 16Op die dag zullen bazuingeschal en krijgsgeschreeuw weerklinken bij de aanval op de versterkte steden en hun hoge hoektorens. 17Ik zal de mensen angst aanjagen, zodat zij als blinden ronddwalen, want zij hebben gezondigd tegen de Here. Hun bloed zal rijkelijk vloeien en hun lijken zullen op straat vergaan. 18Op die dag van de toorn van de Here zullen zij niets hebben aan hun zilver en goud, want daarmee kunnen zij hun leven niet redden. God brandt van jaloezie en zal daardoor de hele aarde verteren, met alle volken erbij.

Ang Pulong Sang Dios

Zefanias 1:1-18

1Amo ini ang mensahi nga ginpahayag sang Ginoo kay Zefanias sang panahon nga si Josia nga anak ni Amon amo ang hari sang Juda. Si Zefanias anak ni Cushi, si Cushi anak ni Gedalia, si Gedalia anak ni Amaria, kag si Amaria anak ni Hezekia.

Ang Palaabuton nga Kalaglagan

2Nagsiling ang Ginoo, “Laglagon ko sing bug-os ang tanan nga ara sa duta— 3ang mga tawo, ang mga sapat pati na ang mga pispis kag mga isda. Dulaon ko ang mga nagatulod sa mga tawo sa pagpakasala pati man ang mga makasasala.1:3 ang mga nagatulod… makasasala: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. Laglagon ko gid ang tanan nga tawo sa duta. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

4“Silutan ko ang mga pumuluyo sang Juda pati na ang tanan nga pumuluyo sang Jerusalem. Laglagon ko ang mga nagkalabilin nga mga manugsimba sang dios-dios nga si Baal pati na ang mga pari nga nagaalagad sini, agod indi na sila madumduman pa. 5Laglagon ko man ang mga nagasaka sa atop sang ila balay sa pagsimba sa adlaw, bulan kag mga bituon. Laglagon ko ang mga nagasimba kag nagasumpa nga mag-alagad indi lang sa akon kundi sa dios-dios man nga si Molec.1:5 Molec: sa Hebreo, Malcam, nga amo ang isa ka ngalan ni Molec. 6Laglagon ko ang mga nagatalikod sa akon ukon ang mga wala nagadangop sa akon.

7“Maglinong kamo sa akon presensya, kay malapit na ang adlaw nga magasilot ako. Ginpreparar ko na ang akon katawhan nga pamatyon pareho sang sapat nga inughalad. Ginseparar ko na ang mga kaaway nga akon gintawag nga magsalakay sa Juda. 8Sa sina nga adlaw, pamatyon ko ang mga taga-Juda pareho sang sapat nga inughalad. Silutan ko ang ila mga opisyal kag ang mga anak sang ila hari, kag ang tanan sa ila nga nagasunod sa malaot nga mga pangginawi sang mga taga-iban nga nasyon.1:8 nagasunod… nasyon: sa literal, nagasuksok sang bayo sang taga-iban nga nasyon. 9Silutan ko man sa sina nga adlaw ang tanan nga nagasunod sa mga seremonya sang mga wala nakakilala sa akon1:9 nagasunod… sa akon: sa literal, wala nagatapak sa may puwertahan dampi. kag ang mga nagapamintas kag nagapangdaya agod mapuno nila sang mga pagkabutang ang balay sang ila agalon.1:9 ang balay sang ila agalon: ukon, ang templo sang ila dios.

10Ako, ang Ginoo, nagasiling nga sa sina nga adlaw mabatian ang paghinibi sa Puwertahan sang mga Isda1:10 Puwertahan sang mga Isda: Siguro diri ginapaagi ang mga isda nga ginadala sa siyudad. sang siyudad sang Jerusalem kag sa bag-o nga bahin sang siyudad. Mabatian man ang puwerte nga gahod sang mga nagkalarumpag nga mga balay sa mga bukid. 11Maghibi kamo nga nagaestar sa ubos nga bahin1:11 ubos nga bahin: ukon, merkado. sang siyudad sang Jerusalem tungod kay magakalamatay ang tanan ninyo nga mga negosyante.

12“Sa sina man nga tion usisaon ko sing maid-id1:12 sing maid-id: sa literal, paagi sa mga suga. ang mga taga-Jerusalem kag silutan ko ang mga tawo nga nagapatawhay-tawhay lang nga nagasiling sa ila kaugalingon, ‘Wala sing himuon ang Ginoo nga maayo ukon malain.’ 13Agawon ang ila mga pagkabutang kag bayaan nila ang ila mga balay. Indi sila ang magaestar sa mga balay nga ila ginpatindog. Kag indi sila ang magainom sang bino nga halin sa ila gintanom nga mga ubas.”

Ang Makahaladlok nga Adlaw nga Magasilot ang Ginoo

14Malapit na lang gid ang makahaladlok nga adlaw nga magasilot ang Ginoo. Dali na lang ini mag-abot! Mapait ang ina nga adlaw, kay bisan gani ang mga soldado magasinggit sa pagpangayo sang bulig. 15Amo ina nga adlaw nga ipakita sang Dios ang iya kaakig. Adlaw ina sang kalisod, kasakitan, kalaglagan, kag kapierdihan. Madulom kag magal-om ang ina nga adlaw, 16kag mabatian ang pagpatunog sang mga budyong kag ang pagsininggit sang mga soldado samtang nagasalakay sila sa napaderan nga mga banwa kag sa mataas nga mga tore sini.

17Nagasiling ang Ginoo, “Padal-an ko sang sina nga kalisod ang mga tawo kag magalakat sila nga daw sa mga bulag, tungod kay nakasala sila kontra sa akon. Magailig ang ila dugo pareho sang tubig,1:17 tubig: sa Hebreo, balas. kag magakaladunot ang ila mga bangkay pareho sang ipot.1:17 magakaladunot… ipot: ukon, magaguwa ang ila mga tinai sa ila lawas pareho sang ipot. 18Indi makaluwas sa ila ang ila mga pilak kag mga bulawan sa sina nga adlaw nga ipakita ko ang akon kaakig nga pareho sang kalayo nga magalamon sang bug-os nga duta. Gulpi ko lang nga laglagon ang tanan nga nagaestar sa duta.”