Het Boek

Zacharia 1

De boodschap van de engel van de Here

1In de achtste maand van koning Dariusʼ tweede regeringsjaar ontving de profeet Zacharia, de zoon van Berechja en kleinzoon van Iddo, deze boodschap van de Here.

‘De Here is toornig geweest op uw voorouders. Maar tegen u zegt Hij: “Als u bij Mij terugkomt, zal Ik ook bij u terugkomen.” Wees niet zoals uw voorouders! De vroegere profeten zeiden tegen hen: “De Here van de hemelse legers zegt dat u moet ophouden met uw kwade praktijken,” maar zij luisterden niet. Zij bekommerden zich niet om Mij. Wat is er van uw voorouders en hun profeten geworden? Maar mijn woord houdt eeuwig stand! De woorden die Ik door mijn profeten liet verkondigen, hebben uw voorouders ten slotte toch bereikt, waarna zij tot inkeer kwamen. Toen moesten zij erkennen: “De Here van de hemelse legers had ons nog zo gewaarschuwd, maar moest uiteindelijk zijn dreigementen toch uitvoeren. Wij kregen wat wij verdienden.” ’

Op de vierentwintigste dag van de elfde maand, de maand Sebat, nog steeds in het tweede regeringsjaar van koning Darius, ontving de profeet Zacharia opnieuw een boodschap van de Here. Deze keer kwam de boodschap ʼs nachts in de vorm van een visioen: ik zag een man op een rood paard. Hij stond tussen de mirtestruiken in een rivierdal en achter hem stonden andere paarden, rode, bruine en witte. Een engel stond naast mij en ik vroeg hem: ‘Waarvoor zijn al die paarden daar, mijn heer?’ ‘Ik zal het u vertellen,’ zei hij. 10 De man die tussen de mirtestruiken stond, zei: ‘De Here heeft hen uitgestuurd om voor Hem de hele aarde te verkennen.’ 11 Toen brachten de andere ruiters de engel van de Here verslag uit van hun tocht: ‘Wij hebben de hele aarde verkend en het is overal volkomen rustig.’ 12 Bij het horen hiervan zei de engel van de Here: ‘Here van de hemelse legers, U bent nu al zeventig jaar toornig geweest op Jeruzalem en de andere steden in Juda. Hoelang zal het nog duren voordat U Zich hun lot aantrekt en weer medelijden toont?’ 13 De Here antwoordde de engel die naast mij stond met vriendelijke, troostrijke woorden.

14 Toen zei de engel tegen mij: ‘Predik dit namens de Here van de hemelse legers: “Denkt u dat het Mij niets kan schelen wat er met Jeruzalem en Juda is gebeurd? Ik waak over hen! 15 Ik ben in grote woede ontstoken tegen de heidense volken die zo zelfverzekerd zijn. Ik was niet erg kwaad op mijn volk, maar die volken hebben hen buitensporig zwaar gestraft. 16 Daarom,” zegt de Here, “zal Ik medelijden hebben en terugkeren naar Jeruzalem. Mijn tempel zal worden herbouwd en ook Jeruzalem zal weer herrijzen. 17 Herhaal het nog eens: de Here van de hemelse legers belooft dat de steden van Israël zullen overvloeien van welvaart. En de Here zal Jeruzalem weer troosten en zegenen en in haar wonen.” ’

18 Toen keek ik op en zag vier horens. 19 ‘Wat betekent dat?’ vroeg ik de engel. Hij antwoordde: ‘Zij vertegenwoordigen de vier wereldmachten die Juda, Israël en Jeruzalem hebben verstrooid.’ 20 Vervolgens liet de Here mij vier smeden zien. 21 ‘Wat komen die mannen doen?’ vroeg ik. De engel antwoordde: ‘Zij zijn gekomen om de vier horens die de bevolking van Juda zo volkomen hebben uiteengeslagen, vast te grijpen. Zij zullen hen stukslaan op het aambeeld en weggooien.’

Amplified Bible

Zechariah 1

A Call to Repentance

1In [a]the eighth month of the second year [of the reign] of [b]Darius [the king of Persia], the word of the Lord came to Zechariah (the Lord remembers) the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, “The Lord was extremely angry with your fathers. Therefore say to the Jews, ‘Thus says the Lord of hosts (armies), “Return to Me,” declares the Lord of hosts, “and I shall return to you. Do not be like your fathers, to whom the former prophets proclaimed, ‘Thus says the Lord of hosts, “Repent [that is, change your way of thinking] and return now from your evil way [of life] and from your evil deeds.”’ But they did not listen or pay attention to Me,” declares the Lord. “Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever? But did not My words (warnings) and My statutes, which I commanded My servants the prophets, overtake your fathers? Then they repented and said, ‘As the Lord of hosts planned to do to us [in discipline and punishment], in accordance with our ways and our deeds, so has He dealt with us.’”’”

Patrol of the Earth

On the twenty-fourth day of the eleventh month (Feb 15, 519 b.c.), which is the month of Shebat, in the second year of [the reign of] Darius, the word of the Lord came to Zechariah the prophet, the son of Berechiah, the son of Iddo, as follows: In the night I saw [a vision] and behold, a [c]Man was riding on a red horse, and it stood among the myrtle trees that were in the ravine; and behind Him were horses: red, sorrel (reddish-brown), and white. Then I said, “O my lord, what are these?” And the [d]angel who was speaking with me said, “I will show you what these are.” 10 And the Man who stood among the myrtle trees answered and said, “These are the ones whom the Lord has sent to go throughout the earth and patrol it.” 11 And the men on the horses answered the [e]Angel of the Lord who stood among the myrtle trees and said, “We have gone throughout the earth [patrolling it] and behold, all the earth sits at rest [in peace and free from war].”

12 Then the Angel of the Lord said, “O Lord of hosts, how long will You withhold mercy and compassion from Jerusalem and the cities of Judah, against which You have had indignation and anger these seventy years [of the Babylonian captivity]?” 13 And the Lord answered the angel who was speaking with me with gracious and comforting words. 14 So the angel who was speaking with me said to me, “Proclaim, ‘Thus says the Lord of hosts, “I am jealous [with a burning, fiery passion] for Jerusalem and for Zion [demanding what is rightfully and uniquely mine] with a great jealousy. 15 But I am very angry with the [f]nations who are at ease and feel secure; for while I was only a little angry, they [g]furthered the disaster [against the people of Israel].” 16 Therefore, thus says the Lord, “I have returned to Jerusalem with mercy and compassion. My house shall be built in it,” says the Lord of hosts, “and a [h]measuring line shall be stretched out over Jerusalem.”’ 17 Proclaim again, ‘Thus says the Lord of hosts, “My cities shall again overflow with prosperity, and the Lord shall again comfort Zion and again choose Jerusalem.”’”

18 Then I looked up, and saw four horns (powers)! 19 So I asked the angel who was speaking with me, “What are these?” And he answered me, “These are the horns [the powerful Gentile nations] that have scattered Judah (the Southern Kingdom), Israel (the Northern Kingdom), and Jerusalem (capital city of Judah).” 20 Then the Lord showed me four craftsmen. 21 I asked, “What are these [horns and craftsmen] coming to do?” And he said, “These are the horns (powers) that have scattered Judah so that no man raised up his head [because of the suffering inflicted by the Gentile nations]. But these craftsmen have come to terrify them and make them panic, and throw down the horns of the nations who have lifted up their horns against the land of Judah in order to scatter it.”

Notas al pie

  1. Zechariah 1:1 I.e. Oct/Nov 520 b.c.
  2. Zechariah 1:1 Darius the Great ruled Persia (capital city, Persepolis) from 522-486 b.c. He was an avid builder who used paid workers for his projects instead of slaves, a concept which at that time was revolutionary. He was a gifted visionary, and an energetic king whose social and economic goals endured and greatly benefited both his subjects and future generations. He developed efficient highways, standardized coinage, weights, measures, and he promoted religious tolerance and human rights.
  3. Zechariah 1:8 This Man is identified as the Angel of the Lord in 1:11, with capitalization used to indicate Him.
  4. Zechariah 1:9 This is the interpreting angel, mentioned in vv 9, 13, 14; 2:3; 4:1, 4, 5; 5:5, 10; 6:4, 5, and is not to be confused with the Man in v 8 or the Angel of the Lord in v 11.
  5. Zechariah 1:11 “Angel” has been capitalized here to reflect the likelihood that it is God appearing in a visible form (see note Gen 16:7).
  6. Zechariah 1:15 I.e. the powerful Gentile nations whom God used to punish the Israelites for their disobedience.
  7. Zechariah 1:15 The conquering nations sought to wipe out the children of Israel, an evil which exceeded God’s intended punishment.
  8. Zechariah 1:16 I.e. Jerusalem shall be rebuilt and restored to even greater glory.