Het Boek

Titus 1

De taak van Titus

1Van: Paulus. Aan: Titus, mijn kind in het geloof.

Ik ben een dienaar van God en een apostel van Jezus Christus. God heeft mij er op uitgestuurd om het geloof te brengen aan de mensen die door Hem zijn uitgekozen en om hun de waarheid over God te laten kennen. Door die waarheid leiden zij een leven naar Gods wil en ontvangen het eeuwige leven dat God voor het begin van de wereld beloofd heeft, en Hij liegt niet. Toen God vond dat de tijd ervoor gekomen was, heeft Hij dit goede nieuws bekendgemaakt en heeft Hij, onze Redder, mij opgedragen dit werk voor Hem te doen. Ik wens je de genade en de vrede van God, de Vader, en van onze Here Jezus Christus toe.

Ik heb je op het eiland Kreta achtergelaten om te doen wat daar nog nodig was, namelijk in de gemeente van elke stad leiders aan te stellen, volgens mijn richtlijnen. Op de mannen die je uitkiest, mag niets aan te merken zijn, zij mogen slechts één vrouw hebben, hun kinderen moeten gelovig zijn en er mag niet van hen gezegd kunnen worden dat zij losbandig of ongehoorzaam zijn. Omdat zij leiding aan de gemeente gaan geven, moeten zulke leiders een zuiver leven leiden. Zij mogen niet trots of driftig zijn, zij mogen niet aan de drank verslaafd zijn en ook niet gewelddadig of hebzuchtig zijn. Zij moeten hun gasten hartelijk ontvangen en al het goede liefhebben. Zij moeten ook verstandig en eerlijk zijn en bovendien geestelijk en sober. Hun geloof in de waarheid die hun geleerd is, moet sterk en onwrikbaar zijn. Dan zullen zij anderen kunnen bemoedigen en de tegenstanders laten zien dat ze ongelijk hebben.

10 Want er zijn er velen die weigeren te gehoorzamen, dat geldt in het bijzonder voor de Joden onder hen, die onzin spreken en beweren dat christenen zich aan de Joodse wetten moeten houden. 11 Men moet deze mensen de mond snoeren, ze brengen hele families in verwarring. Daar moet een einde aan komen. Dat soort leraren brengt een verkeerde leer en is alleen maar op geld uit. 12 Een van hun eigen profeten, ook van Kreta afkomstig, heeft over hen gezegd: ‘De Kretenzers zijn allemaal leugenaars, beesten zijn het en ze denken alleen maar aan veel eten.’

13 En wat hij zei, is waar. Laat de christenen van Kreta dan ook duidelijk zien dat ze ongelijk hebben, zodat zij sterk worden in het geloof en 14 niet langer luisteren naar Joodse verzinsels en naar mensen die de waarheid de rug hebben toegekeerd. 15 Wie zuiver van hart is, ziet in alles het goede en zuivere. Maar wie in zijn hart slecht en onbetrouwbaar is, ziet in alles het slechte, want zijn gedachten en geweten zijn bezoedeld. 16 Zulke mensen zeggen wel dat zij God kennen, maar uit hun doen en laten blijkt dat het niet waar is. Zij zijn door-en-door slecht en ongehoorzaam, er komt niets goeds uit hun handen.

Nya Levande Bibeln

Titusbrevet 1

1-2 Från Paulus, Guds tjänare, utsänd av Jesus Kristus med trons budskap till dem som Gud har utvalt för att de ska lära känna Guds sanning, som leder till evigt liv. Gud, som inte kan ljuga, har ju lovat oss detta för mycket länge sedan.

När tiden var inne, lät han oss få del av dessa goda nyheter, och gav mig i uppdrag att berätta om dem för alla människor. Det var en befallning från Gud, vår Frälsare.

Till Titus, du som i sanning är min son i den gemensamma tron. Jag hälsar dig med välsignelse och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare.

En ledare måste uppfylla vissa krav

Jag lämnade dig kvar på Kreta för att du skulle hjälpa och styrka de olika församlingarna, och för att i varje stad utse församlingsledare efter mina instruktioner.

De män du väljer måste ha gott anseende. De får bara leva tillsammans med den kvinna de är gift med, och deras barn måste följa Herren och inte ha rykte om sig att vara upproriska eller olydiga.

De som har ansvar för församlingen måste som Guds tjänare leva ett fläckfritt liv. De får inte vara högfärdiga, häftiga eller våldsamma, inte missbruka vin eller vara giriga.

De måste vara gästfria, förståndiga, rättvisa och behärskade, och inställda på att alltid göra gott.

Deras tro på den sanning som de har fått undervisning om måste vara stark och fast, så att de kan undervisa andra om den, och överbevisa dem som inte håller med dem.

Varning för falska lärare

10 Det finns nämligen många som inte vill lyssna till det vi säger. Det gäller särskilt dem som säger att alla kristna måste följa de judiska lagarna. Detta är ju bara tomt prat som för människor bakom ljuset

11 och måste stoppas. Hela familjer har redan blivit ledda bort från Guds nåd av sådana som bara är ute efter pengar.

12 En av deras egna män, en profet från Kreta, har sagt om dem: Dessa män på Kreta är lögnare allihop! De är lata och glupska och beter sig som vilda djur.

13 Det är så sant som det är sagt. Tillrättavisa dem därför skarpt så deras tro blir sund,

14 och de slutar att lyssna till judiska sagor och krav från män som har vänt sanningen ryggen.

15 En människa som har ett rent samvete upptäcker det positiva, goda och rena i allting, men den som har ont i sinnet och saknar tro, ser bara det negativa och onda. Hennes upproriska och osunda inre smittar av sig på allt hon ser och gör.

16 Sådana människor påstår ofta att de känner Gud, men när man ser deras sätt att leva och handla förstår man hur det är. De är avskyvärda och olydiga, och man kan aldrig vänta sig något gott från dem.