Het Boek

Spreuken 31

1Koning Lemuël van Massa schreef de levenslessen op die zijn moeder hem leerde.

Wat zal ik je vertellen, mijn zoon, die uit mij geboren werd, om wie ik zoveel geloften deed?
Lever jezelf niet uit aan de vrouwen en zet je zinnen niet op oorlogvoering en het veroveren van koninkrijken.
Het is niet goed als koningen te veel wijn drinken, Lemuël, en drankzucht past niet bij hen,
want als de koning te veel drinkt, loopt hij gevaar de rechtvaardigheid uit het oog te verliezen, wat de onderdrukten kan benadelen.
Geef sterke drank maar aan iemand die in de put zit, wijn aan iemand die erg verdrietig is,
want wanneer zij drinken, vergeten zij hun armoede en zorgen.
Kies de kant van de onmondigen, van hen die buiten hun schuld gevaar lopen.
Spreek en vel een rechtvaardig vonnis, geef de onderdrukten en noodlijdenden hun recht.
10 Wie is zo gelukkig een goede vrouw te vinden? Zij is immers veel meer waard dan de duurste edelstenen?
11 Haar man vertrouwt volledig op haar en het zal hem aan niets ontbreken.
12 Zij benadeelt hem nooit, doet haar hele leven goed.
13 Ze zoekt wol en vlas, die ze met rappe handen verwerkt.
14 Zoals een koopman zijn handelsschepen uitzendt, zorgt zij dat zij over al het nodige beschikt, ook al moet dat van ver komen.
15 In de vroege morgen, wanneer het nog donker is, staat zij op en zorgt dat haar gezin en het personeel kunnen eten.
16 Als zij haar zinnen heeft gezet op een bepaalde akker, krijgt zij hem ook, met wat zij verdient plant ze een wijngaard.
17 Vlijtig gaat zij aan het werk, zij is met opgestroopte mouwen aan de slag.
18 Zij merkt dat haar werk vruchten afwerpt en het is dan ook vaak nacht voordat zij gaat slapen.
19 Snel schieten haar handen over haar spinnewiel, vaardig schikken zij het vlas.
20 Ze staat altijd klaar om een noodlijdende te helpen, iedereen kan op haar hulp rekenen.
21 Zij maakt zich geen zorgen om haar gezin wanneer de winter komt, want zij heeft voor mooie en warme kleding gezorgd.
22 Zij maakt voor zichzelf prachtige tapijten en draagt kleren van fijn linnen en prachtig gekleurde stoffen.
23 Haar man is een gezien figuur op de plaatsen, waar recht wordt gesproken en is een van de leiders van het land.
24 Zij maakt linnen kleding en verkoopt die en levert gordels aan de koopman.
25 Kracht en waardigheid stralen van haar af en zij ziet elke nieuwe dag met vertrouwen tegemoet.
26 Uit haar woorden spreekt wijsheid en de wil om goed te doen.
27 Zij weet precies wat in haar huishouding gebeurt en op luiheid zul je haar niet betrappen.
28 Haar kinderen kijken tegen haar op en haar man prijst zich gelukkig en zegt:
29 ‘Er zijn veel goede vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal!’
30 Uiterlijke schoonheid is bedrieglijk en verdwijnt, maar een vrouw die ontzag heeft voor de Here, verdient bewondering en lof.
31 Haar goede daden zullen haar eer en erkenning opleveren, zelfs van hooggeplaatste mensen.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Мудрые изречения 31

Высказывания царя Лемуила

1Высказывания Лемуила, царя массаитов, которым научила его мать:

«О сын мой, сын моего чрева;
    о сын мой, ответ на молитвы мои[a]!
Не давай своей силы женщинам,
    мощи своей – губительницам царей.

Не царям, Лемуил,
    не царям пить вино,
    не правителям жаждать пива,
чтобы, напившись, они не забыли законов
    и не отняли прав у всех угнетённых.
Дайте пиво погибающим,
    вино – тем, кто скорбит жестоко.
Пусть выпьют и бедность свою забудут,
    и не вспомнят больше своих невзгод.

Говори за тех, кто не может сказать сам за себя,
    для защиты прав всех обездоленных.
Говори, отстаивая справедливость;
    защищай права бедных и нищих».

Хорошая жена[b]

10 Хорошая жена – кто её найдёт?
    Камней драгоценных она дороже.
11 Всем сердцем верит ей муж;
    с ней он не будет в убытке.
12 Она приносит ему добро, а не зло,
    во все дни своей жизни.
13 Она добывает шерсть и лён
    и охотно трудится своими руками.
14 Она подобна купеческим кораблям –
    издалека добывает свой хлеб.
15 Затемно она встаёт,
    готовит пищу своей семье
    и даёт служанкам работу.
16 Присматривает поле и покупает его;
    на заработанное ею насаждает виноградник.
17 С жаром принимается за работу;
    её руки крепки для труда.
18 Она знает, что её торговля доходна;
    не гаснет ночью её светильник.
19 Руки свои на прялку кладёт,
    пальцы её держат веретено.
20 Для бедняка она открывает ладонь
    и протягивает нищим руку помощи.
21 В снег не боится за свою семью:
    вся её семья одевается в двойные одежды.
22 Она делает покрывала для своей постели,
    одевается в тонкий лён и пурпур[c].
23 Мужа её уважают у городских ворот[d]
    со старейшинами страны место его.
24 Она делает льняные одежды и продаёт их,
    поставляет купцам пояса.
25 Одевается силою и достоинством
    и весело смотрит она в завтрашний день.
26 Она говорит с мудростью,
    и доброе наставление на её языке.
27 Она смотрит за делами своей семьи;
    хлеб безделья она не ест.
28 Её дети встают и благословенной её зовут,
    также муж – и хвалит её:
29 «Много есть хороших жён,
    но ты превзошла их всех».
30 Прелесть обманчива, и красота мимолётна,
    но женщина, что боится Вечного, достойна хвалы.
31 Дайте ей награду, которую она заслужила;
    пусть дела её славятся у городских ворот.

Notas al pie

  1. 31:2 Букв.: «сын обетов моих». Вероятно, здесь имеется в виду обеты, которые мать Лемуила дала Всевышнему, прося у Него сына (см., напр., 1 Цар. 1:11).
  2. 31:10-31 В оригинале этот отрывок написан в форме акростиха: каждый стих начинается с очередной буквы еврейского алфавита.
  3. 31:22 Тонкий лён и пурпур – то есть одежды из дорогих для того времени тканей.
  4. 31:23 Ворота города были центром всей общественной жизни, около них проходили и судебные разбирательства.