Het Boek

Spreuken 11

1De Here verafschuwt een weegschaal waaraan geknoeid is, maar een zuiver gewicht is goed in zijn ogen.
Op trots volgt altijd schande, op nederigheid volgt wijsheid.
De oprechtheid is een betrouwbare gids voor een eerlijk mens, maar trouwelozen gaan te gronde aan hun eigen slechtheid.
Aardse bezittingen helpen niet tegen Gods woede, alleen oprechtheid is voor Hem van waarde.
De rechtvaardigheid van een oprecht mens maakt hem duidelijk welke weg hij moet gaan, maar de goddeloosheid van een goddeloos mens brengt hem ten val.
Eerlijke mensen worden gered door hun oprechtheid, maar oneerlijke mensen raken verstrikt in hun slechtheid.
Wanneer een goddeloos mens sterft, komt een eind aan al zijn verwachtingen en ook zijn grootste hoop laat hem in de steek.
De rechtvaardige wordt uit de verdrukking bevrijd, waarna de goddeloze zijn plaats inneemt.
De huichelaar brengt met zijn woorden zijn naaste ten val, maar de rechtvaardige wordt door wijsheid gered.
10 De inwoners van een stad zijn blij dat het de rechtvaardigen goed gaat en als de goddelozen ten val komen, gaat een gejuich op.
11 Oprechte mensen zijn een zegen voor een stad en doen die groeien en bloeien, de invloed van goddelozen is echter vernietigend.
12 Een mens zonder verstand kijkt op zijn naaste neer, maar een verstandig man houdt zijn mond.
13 Wie roddels verspreidt, maakt geheimen bekend, maar een tactvol en betrouwbaar mens bedekt zoʼn zaak.
14 Wordt een land niet verstandig geregeerd, dan zet het verval in, met veel goede adviseurs blijft een land echter welvarend.
15 Als iemand zich voor een onbekende heeft borggesteld, zal hem dat zeker opbreken. Om een onbezorgd leven te leiden, kan men zich beter niet garant stellen.
16 Een vrouw krijgt eer door haar bevalligheid, een man krijgt rijkdom door zijn kracht.
17 Een zachtaardig en vriendelijk mens doet zichzelf goed, maar een wreed mens schaadt zichzelf.
18 Alles wat een goddeloze doet, is nutteloos, maar er is een beloning voor hem die goed doet.
19 Zo leidt de gerechtigheid naar het leven, terwijl de boosdoener zichzelf de dood injaagt.
20 De Here verafschuwt slechte mensen, maar wie oprecht leeft, vindt genade in zijn ogen.
21 De boosdoener en zijn nageslacht zullen niet ongestraft blijven, maar God redt de kinderen van de oprechten.
22 Een mooie vrouw die haar verstand niet gebruikt, lijkt op een gouden ring in de neus van een varken.
23 Rechtvaardige mensen hopen alleen op het goede, maar goddeloze mensen staat Gods toorn te wachten.
24 Gulle en goedgeefse mensen krijgen toch steeds meer, maar wie gierig is, wordt steeds armer.
25 Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond en iemand die zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien.
26 Wie te weinig koren geeft, wordt door het volk vervloekt, maar de verkoper wordt gezegend.
27 Wie ijverig goed doet, zal goed ontmoeten, maar wie het kwade doet, krijgt het op zijn eigen hoofd terug.
28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, komt ten val, maar wie dat niet doet, is rechtvaardig en het zal hem voor de wind gaan.
29 Wie zijn huishouden niet in de hand houdt, zal arm worden. Hij wordt afhankelijk van degene die zijn huishouden wel goed voor elkaar heeft.
30 Wat de rechtvaardige voortbrengt, is als een boom die leven geeft. Wie wijs is, brengt mensen tot God.
31 De rechtvaardige ontvangt op aarde zijn beloning, dus ontlopen goddeloze en zondaar hun straf zeker niet!

New International Version

Proverbs 11

1The Lord detests dishonest scales,
    but accurate weights find favor with him.

When pride comes, then comes disgrace,
    but with humility comes wisdom.

The integrity of the upright guides them,
    but the unfaithful are destroyed by their duplicity.

Wealth is worthless in the day of wrath,
    but righteousness delivers from death.

The righteousness of the blameless makes their paths straight,
    but the wicked are brought down by their own wickedness.

The righteousness of the upright delivers them,
    but the unfaithful are trapped by evil desires.

Hopes placed in mortals die with them;
    all the promise of[a] their power comes to nothing.

The righteous person is rescued from trouble,
    and it falls on the wicked instead.

With their mouths the godless destroy their neighbors,
    but through knowledge the righteous escape.

10 When the righteous prosper, the city rejoices;
    when the wicked perish, there are shouts of joy.

11 Through the blessing of the upright a city is exalted,
    but by the mouth of the wicked it is destroyed.

12 Whoever derides their neighbor has no sense,
    but the one who has understanding holds their tongue.

13 A gossip betrays a confidence,
    but a trustworthy person keeps a secret.

14 For lack of guidance a nation falls,
    but victory is won through many advisers.

15 Whoever puts up security for a stranger will surely suffer,
    but whoever refuses to shake hands in pledge is safe.

16 A kindhearted woman gains honor,
    but ruthless men gain only wealth.

17 Those who are kind benefit themselves,
    but the cruel bring ruin on themselves.

18 A wicked person earns deceptive wages,
    but the one who sows righteousness reaps a sure reward.

19 Truly the righteous attain life,
    but whoever pursues evil finds death.

20 The Lord detests those whose hearts are perverse,
    but he delights in those whose ways are blameless.

21 Be sure of this: The wicked will not go unpunished,
    but those who are righteous will go free.

22 Like a gold ring in a pig’s snout
    is a beautiful woman who shows no discretion.

23 The desire of the righteous ends only in good,
    but the hope of the wicked only in wrath.

24 One person gives freely, yet gains even more;
    another withholds unduly, but comes to poverty.

25 A generous person will prosper;
    whoever refreshes others will be refreshed.

26 People curse the one who hoards grain,
    but they pray God’s blessing on the one who is willing to sell.

27 Whoever seeks good finds favor,
    but evil comes to one who searches for it.

28 Those who trust in their riches will fall,
    but the righteous will thrive like a green leaf.

29 Whoever brings ruin on their family will inherit only wind,
    and the fool will be servant to the wise.

30 The fruit of the righteous is a tree of life,
    and the one who is wise saves lives.

31 If the righteous receive their due on earth,
    how much more the ungodly and the sinner!

Notas al pie

  1. Proverbs 11:7 Two Hebrew manuscripts; most Hebrew manuscripts, Vulgate, Syriac and Targum When the wicked die, their hope perishes; / all they expected from