Het Boek

Spreuken 1:1-33

1Dit zijn de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël.

2Hij schreef deze spreuken om de mensen te leren hoe zij moesten leven, hoe zij moesten handelen in allerlei omstandigheden. 3Want hij wilde dat zij verstandig zouden zijn en eerlijk en oprecht in hun hele levenswijze. 4‘Ik wil de eenvoudige wijsheid geven,’ zei hij. ‘En ik wil de jonge mensen waarschuwen voor problemen die zij in hun leven zullen ontmoeten.’

5Zo kan een wijze nog wijzer worden en merkt een verstandig mens dat er nog veel te leren valt, 6voordat hij deze spreuken goed begrijpt en weet wat er achter de woorden van een wijze schuilt.

7Maar de basis van alle kennis is het eerbiedig ontzag voor de Here. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde.

8Mijn zoon, luister naar de wijze lessen van je vader. Zoek je houvast in wat je moeder je geleerd heeft.

9Dat zal je in het leven verder helpen.

10Mijn zoon, als zondaars proberen je over te halen, doe dan niet met hen mee.

11Ook niet als zij zeggen: ‘Kom op, we nemen er een stel te pakken, wat maakt het uit als zij onschuldig zijn?

12Wij maken hen af en jagen ze de dood in.

13Zij hebben genoeg geld en spullen, dus wij kunnen een flinke slag slaan.

14Reken maar dat jij je deel krijgt, want de buit is voor ons allemaal.’

15Mijn zoon, trek niet met zulke mensen op. Blijf liever bij hen uit de buurt.

16Zij hebben weinig goeds in de zin en gebruiken maar al te graag geweld.

17Als een vogel het vangnet ziet, vliegt hij weg.

18Maar deze mannen niet. Zij stellen hun leven in de waagschaal en vormen zo een bedreiging voor zichzelf.

19Want wie zich zo probeert te verrijken, gaat aan die gewelddadige hebzucht ten onder.

20De wijsheid is niet moeilijk te vinden en wordt als het ware van de daken geschreeuwd.

21Zij is te horen in de drukte op de straten, op de plaatsen waar mensen samen zijn. Op de toegangswegen van de stad roept zij:

22‘Slechte mensen, hoelang blijft u nog prat gaan op uw slechtheid? En spotters, hoelang blijft u genieten van uw eigen sneren? Hoelang blijven dwazen de wijsheid negeren?

23Laat mijn vermaning een les voor u zijn. Want ik zal u laten zien wat ik wil en wat ik denk. Als verfrissend water stromen mijn woorden u tegemoet.

24Ik riep, maar u luisterde niet en niemand zag hoe ik mijn hand uitstak.

25Mijn raad hebt u naast u neergelegd en mijn vermaning wees u van de hand.

26Daarom zal ik lachen wanneer u valt en de spot met u drijven als u in het nauw zit.

27Mijn spotgelach zal u in de oren klinken, wanneer uw leven snel en meedogenloos wordt verwoest en u niets anders overblijft dan angst en uitzichtloosheid.

28Ja, dan zullen ze mij roepen, maar geen antwoord krijgen. Zij zullen hun best doen mij te vinden, maar zonder resultaat.

29Zij wilden immers niets weten van kennis en inzicht, van eerbiedig ontzag voor de Here?

30Zij legden mijn adviezen naast zich neer en wezen mijn vermaningen af.

31Daarom moeten zij de gevolgen dragen en ondervinden wat zij zich op de hals hebben gehaald.

32Want hun onwil wordt hun dood en hun voorspoed zal bedrieglijk blijken, ook die kan hun val niet voorkomen.

33Maar wie wel naar mij luistert, hoeft zich nergens zorgen om te maken en hoeft niet bang te zijn voor het kwaad.’

Amplified Bible

Proverbs 1

The Usefulness of Proverbs

1The proverbs (truths obscurely expressed, maxims) of Solomon son of David, king of Israel:


To know [skillful and godly] wisdom and instruction;
To discern and comprehend the words of understanding and insight,

To receive instruction in wise behavior and the discipline of wise thoughtfulness,
Righteousness, justice, and integrity;

That prudence (good judgment, astute common sense) may be given to the naive or inexperienced [who are easily misled],
And knowledge and discretion (intelligent discernment) to the youth,

The wise will hear and increase their learning,
And the person of understanding will acquire wise counsel and the skill [to steer his course wisely and lead others to the truth],

To understand a proverb and a figure [of speech] or an enigma with its interpretation,
And the words of the wise and their riddles [that require reflection].


The [reverent] fear of the Lord [that is, worshiping Him and regarding Him as truly awesome] is the beginning and the preeminent part of knowledge [its starting point and its essence];
But arrogant [a]fools despise [skillful and godly] wisdom and instruction and self-discipline.

The Enticement of Sinners


My son, hear the instruction of your father,
And do not reject the teaching of your mother.

For they are a garland of grace on your head,
And chains and ornaments [of gold] around your neck.
10 
My son, if sinners entice you,
Do not consent.
11 
If they say, “Come with us;
Let us lie in wait to shed blood,
Let us ambush the innocent without cause;
12 
Let us swallow them alive like Sheol (the place of the dead),
Even whole, as those who go down to the pit [of death];
13 
We will find and take all kinds of precious possessions,
We will fill our houses with spoil;
14 
Throw in your lot with us [they insist];
We will all have one money bag [in common],”
15 
My son, do not walk on the road with them;
Keep your foot [far] away from their path,
16 
For their feet run to evil,
And they hurry to shed blood.
17 
Indeed, it is useless to spread the baited net
In the sight of any bird;
18 
But [when these people set a trap for others] they lie in wait for their own blood;
They set an ambush for their own lives [and rush to their destruction].
19 
So are the ways of everyone who is greedy for gain;
Greed takes away the lives of its possessors.

Wisdom Warns

20 
[b]Wisdom shouts in the street,
She raises her voice in the markets;
21 
She calls out at the head of the noisy streets [where large crowds gather];
At the entrance of the city gates she speaks her words:
22 
“How long, O naive ones [you who are easily misled], will you love being simple-minded and undiscerning?
How long will scoffers [who ridicule and deride] delight in scoffing,
How long will fools [who obstinately mock truth] hate knowledge?
23 
“If you will turn and pay attention to my rebuke,
Behold, I [Wisdom] will pour out my spirit on you;
I will make my words known to you.
24 
“Because I called and you refused [to answer],
I stretched out my hand and no one has paid attention [to my offer];
25 
And you treated all my counsel as nothing
And would not accept my reprimand,
26 
I also will laugh at your disaster;
I will mock when your dread and panic come,
27 
When your dread and panic come like a storm,
And your disaster comes like a whirlwind,
When anxiety and distress come upon you [as retribution].
28 
“Then they will call upon me (Wisdom), but I will not answer;
They will seek me eagerly but they will not find me,
29 
Because they hated knowledge
And did not choose the fear of the Lord [that is, obeying Him with reverence and awe-filled respect],
30 
They would not accept my counsel,
And they spurned all my rebuke.
31 
“Therefore they shall eat of the fruit of their own [wicked] way
And be satiated with [the penalty of] their own devices.
32 
“For the turning away of the [c]naive will kill them,
And the careless ease of [self-righteous] fools will destroy them.
33 
“But whoever listens to me (Wisdom) will live securely and in confident trust
And will be at ease, without fear or dread of evil.”

Notas al pie

  1. Proverbs 1:7 In Proverbs various kinds of fools are discussed including those who are closed-minded, over-confident, and reject instruction and correction—the unteachable; those who lack spiritual insight—the spiritually blind; and those who are flippant, hardened, and who deliberately choose to reject God and wisdom—the arrogant.
  2. Proverbs 1:20 Wisdom is personified as a woman in vv 20-33 and speaks, in the first person, of godly wisdom. Read the word “wisdom” as “the wisdom of God” and see the wonderful power of this book.
  3. Proverbs 1:32 Lit simple ones.