Het Boek

Psalmen 99:1-9

1De Here is de eeuwige Koning.

Laten alle volken dat goed beseffen

en eerbied voor Hem hebben.

Zijn troon is boven de cherubs.

De aarde is aan Hem onderworpen

en moet zich met diep ontzag onder Hem stellen.

2De Here woont in Jeruzalem.

Hij is hoog verheven boven alle volken.

3Laten zij daarom ook uw grote en heilige naam prijzen.

God is een heilige God.

4De koning, door U aangesteld,

houdt van eerlijke rechtspraak.

U hebt het volk een zuivere wet gegeven.

U hebt het een rechtvaardige wetgeving geschonken.

5Maak de Here, onze God, groot.

Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer.

Alleen Hij is heilig.

6Mozes en Aäron waren zijn eerste priesters

en ook Samuël kende Hem bij zijn naam.

Zij gingen vertrouwelijk met Hem om

en als zij Hem riepen, antwoordde Hij hun.

7Hij sprak met hen in de wolkkolom,

zij hebben altijd gedaan wat Hij zei.

Zijn woord was voor hen wet.

8Here, U hebt hun altijd antwoord gegeven.

O mijn God, U hebt hun altijd vergeven,

hoewel U wel strafte als dat nodig was.

9Maak de naam van de Here, onze God, groot.

Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer,

want de Here, onze God, is een heilige God.

New International Version

Psalms 99:1-9

Psalm 99

1The Lord reigns,

let the nations tremble;

he sits enthroned between the cherubim,

let the earth shake.

2Great is the Lord in Zion;

he is exalted over all the nations.

3Let them praise your great and awesome name—

he is holy.

4The King is mighty, he loves justice—

you have established equity;

in Jacob you have done

what is just and right.

5Exalt the Lord our God

and worship at his footstool;

he is holy.

6Moses and Aaron were among his priests,

Samuel was among those who called on his name;

they called on the Lord

and he answered them.

7He spoke to them from the pillar of cloud;

they kept his statutes and the decrees he gave them.

8Lord our God,

you answered them;

you were to Israel a forgiving God,

though you punished their misdeeds.99:8 Or God, / an avenger of the wrongs done to them

9Exalt the Lord our God

and worship at his holy mountain,

for the Lord our God is holy.