Het Boek

Psalmen 99:1-9

1De Here is de eeuwige Koning.

Laten alle volken dat goed beseffen

en eerbied voor Hem hebben.

Zijn troon is boven de cherubs.

De aarde is aan Hem onderworpen

en moet zich met diep ontzag onder Hem stellen.

2De Here woont in Jeruzalem.

Hij is hoog verheven boven alle volken.

3Laten zij daarom ook uw grote en heilige naam prijzen.

God is een heilige God.

4De koning, door U aangesteld,

houdt van eerlijke rechtspraak.

U hebt het volk een zuivere wet gegeven.

U hebt het een rechtvaardige wetgeving geschonken.

5Maak de Here, onze God, groot.

Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer.

Alleen Hij is heilig.

6Mozes en Aäron waren zijn eerste priesters

en ook Samuël kende Hem bij zijn naam.

Zij gingen vertrouwelijk met Hem om

en als zij Hem riepen, antwoordde Hij hun.

7Hij sprak met hen in de wolkkolom,

zij hebben altijd gedaan wat Hij zei.

Zijn woord was voor hen wet.

8Here, U hebt hun altijd antwoord gegeven.

O mijn God, U hebt hun altijd vergeven,

hoewel U wel strafte als dat nodig was.

9Maak de naam van de Here, onze God, groot.

Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer,

want de Here, onze God, is een heilige God.

New International Reader's Version

Psalm 99:1-9

Psalm 99

1The Lord rules.

Let the nations tremble.

He sits on his throne between the cherubim.

Let the earth shake.

2Great is the Lord in Zion.

He is honored over all the nations.

3Let them praise his great and wonderful name.

He is holy.

4The King is mighty and loves justice.

He has set up the rules for fairness.

He has done what is right and fair

for the people of Jacob.

5Honor the Lord our God.

Worship at his feet.

He is holy.

6Moses and Aaron were two of his priests.

Samuel was one of those who worshiped him.

They called out to the Lord.

And he answered them.

7He spoke to them from the pillar of cloud.

They obeyed his laws and the orders he gave them.

8Lord our God, you answered them.

You showed Israel that you are a God who forgives.

But when they did wrong, you punished them.

9Honor the Lord our God.

Worship at his holy mountain.

The Lord our God is holy.