Het Boek

Psalmen 99

1De Here is de eeuwige Koning.
Laten alle volken dat goed beseffen
en eerbied voor Hem hebben.
Zijn troon is boven de cherubs.
De aarde is aan Hem onderworpen
en moet zich met diep ontzag onder Hem stellen.
De Here woont in Jeruzalem.
Hij is hoog verheven boven alle volken.
Laten zij daarom ook uw grote en heilige naam prijzen.
God is een heilige God.
De koning, door U aangesteld,
houdt van eerlijke rechtspraak.
U hebt het volk een zuivere wet gegeven.
U hebt het een rechtvaardige wetgeving geschonken.
Maak de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer.
Alleen Hij is heilig.
Mozes en Aäron waren zijn eerste priesters
en ook Samuël kende Hem bij zijn naam.
Zij gingen vertrouwelijk met Hem om
en als zij Hem riepen, antwoordde Hij hun.
Hij sprak met hen in de wolkkolom,
zij hebben altijd gedaan wat Hij zei.
Zijn woord was voor hen wet.
Here, U hebt hun altijd antwoord gegeven.
O mijn God, U hebt hun altijd vergeven,
hoewel U wel strafte als dat nodig was.
Maak de naam van de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer,
want de Here, onze God, is een heilige God.

Nkwa Asem

Nnwom 99

Onyankopɔn, Ɔhene Tumfoɔ

1Awurade yɛ ɔhene; nnipa ho popo. Ɔtena n’ahengua a esi abɔde bi ntaban so ma asase wosow.

Awurade yɛ Otumfoɔ wɔ Sion; ɔyɛ kɛse wɔ aman nyinaa so. Obiara bɛkamfo ne kɛseyɛ ne ne tumi a ɛwɔ ne din mu no. Ɔyɛ kronkron!

Ɔhene kɛse, wodɔ ade trenee. Woabɔ trenee atenaseɛ wɔ Israel. Woama trenee ne nokware aba. Kamfo Awurade, yɛn Nyankopɔn; som no n’ahengua anim. Ɔyɛ ɔkronkronni!

Mose ne Aaron yɛɛ n’asɔfo, na Samuel ne obi a ɔbɔɔ no mpae. Wɔfrɛɛ Awurade, na ogyee wɔn so. Ɔkasa kyerɛɛ wɔn fii omununkum dum mu. Wodii mmara ne ahyɛde a ɔmaa wɔn no so. O Awurade, me Nyankopɔn, wugyee wo nkurɔfo so; woma wohui sɛ wo ne Onyankopɔn a wode bɔne kyɛ, nanso wotwee wɔn aso wɔ wɔn bɔne ho.

Kamfo Awurade, yɛn Nyankopɔn, na som wɔ ne Bepɔw kronkron no so! Awurade yɛn Nyankopɔn yɛ kronkron.