Het Boek

Psalmen 99:1-9

1De Here is de eeuwige Koning.

Laten alle volken dat goed beseffen

en eerbied voor Hem hebben.

Zijn troon is boven de cherubs.

De aarde is aan Hem onderworpen

en moet zich met diep ontzag onder Hem stellen.

2De Here woont in Jeruzalem.

Hij is hoog verheven boven alle volken.

3Laten zij daarom ook uw grote en heilige naam prijzen.

God is een heilige God.

4De koning, door U aangesteld,

houdt van eerlijke rechtspraak.

U hebt het volk een zuivere wet gegeven.

U hebt het een rechtvaardige wetgeving geschonken.

5Maak de Here, onze God, groot.

Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer.

Alleen Hij is heilig.

6Mozes en Aäron waren zijn eerste priesters

en ook Samuël kende Hem bij zijn naam.

Zij gingen vertrouwelijk met Hem om

en als zij Hem riepen, antwoordde Hij hun.

7Hij sprak met hen in de wolkkolom,

zij hebben altijd gedaan wat Hij zei.

Zijn woord was voor hen wet.

8Here, U hebt hun altijd antwoord gegeven.

O mijn God, U hebt hun altijd vergeven,

hoewel U wel strafte als dat nodig was.

9Maak de naam van de Here, onze God, groot.

Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer,

want de Here, onze God, is een heilige God.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 99:1-9

Salmo 99

Ang Ginoo Balaan nga Hari

1Nagahari ang Ginoo kag nagapungko sa iya trono sa tunga sang mga kerubin.

Gani nagakurog ang mga tawo sa pagtahod sa iya kag nagatay-og ang kalibutan.

2Gamhanan ang Ginoo sa Zion;99:2 Zion: ukon, Jerusalem.

nagagahom siya sa tanan nga katawhan.

3Magadayaw ang mga tawo sa iya tungod kay gamhanan kag talahuron siya.

Balaan siya!

4Gamhanan siya nga Hari, kag luyag niya ang hustisya.

Wala siya sing may pinilian sa iya paghukom

kag matarong kag husto ang iya ginahimo sa Israel.99:4 Israel: sa Hebreo, Jacob.

5Dayawa ang Ginoo nga aton Dios.

Simbaha siya sa iya templo.99:5 iya templo: sa literal, tulungtungan sang iya tiil.

Balaan siya!

6Si Moises kag si Aaron ang duha sa iya mga pari,

kag si Samuel ang isa sa mga nagpangamuyo sa iya.

Nagpanawag sila sa iya kag ginsabat niya sila.

7Nagpakighambal siya sa ila halin sa panganod nga daw haligi;

gintuman nila ang mga pagpanudlo kag pagsulundan nga ginhatag niya sa ila.

8Ginoo nga amon Dios, ginsabat mo ang mga pangamuyo sang imo katawhan.99:8 sang imo katawhan: sa Hebreo, nila; posible man nga amo sila ni Moises, Aaron, kag Samuel sa bersikulo 6.

Ginpakita mo sa ila nga mapinatawaron ka nga Dios bisan ginsilutan mo sila sa ila mga sala.

9Dayawa ang Ginoo nga aton Dios.

Simbaha siya sa iya balaan nga bukid,

kay balaan ang Ginoo nga aton Dios.