Het Boek

Psalmen 99

1De Here is de eeuwige Koning.
Laten alle volken dat goed beseffen
en eerbied voor Hem hebben.
Zijn troon is boven de cherubs.
De aarde is aan Hem onderworpen
en moet zich met diep ontzag onder Hem stellen.
De Here woont in Jeruzalem.
Hij is hoog verheven boven alle volken.
Laten zij daarom ook uw grote en heilige naam prijzen.
God is een heilige God.
De koning, door U aangesteld,
houdt van eerlijke rechtspraak.
U hebt het volk een zuivere wet gegeven.
U hebt het een rechtvaardige wetgeving geschonken.
Maak de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer.
Alleen Hij is heilig.
Mozes en Aäron waren zijn eerste priesters
en ook Samuël kende Hem bij zijn naam.
Zij gingen vertrouwelijk met Hem om
en als zij Hem riepen, antwoordde Hij hun.
Hij sprak met hen in de wolkkolom,
zij hebben altijd gedaan wat Hij zei.
Zijn woord was voor hen wet.
Here, U hebt hun altijd antwoord gegeven.
O mijn God, U hebt hun altijd vergeven,
hoewel U wel strafte als dat nodig was.
Maak de naam van de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer,
want de Here, onze God, is een heilige God.

Amplified Bible

Psalm 99

Praise to the Lord for His Fidelity to Israel.

1The Lord reigns, let the peoples tremble [with submissive wonder]!
He sits enthroned above the cherubim, let the earth shake!

The Lord is great in Zion,
And He is exalted and magnified above all the peoples.

Let them [reverently] praise Your great and awesome name;
Holy is He.

The strength of the King loves justice and righteous judgment;
You have established fairness;
You have executed justice and righteousness in Jacob (Israel).

Exalt the Lord our God
And worship at His footstool;
Holy is He.


Moses and Aaron were among His priests,
And Samuel was among those who called on His name;
They called upon the Lord and He answered them.

He spoke to them in the pillar of cloud;
They kept His testimonies
And the statutes that He gave them.

You answered them, O Lord our God;
You were a forgiving God to them,
And yet an avenger of their evil practices.

Exalt the Lord our God
And worship at His holy hill [Zion, the temple mount],
For the Lord our God is holy.