Het Boek

Psalmen 98

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.
Hij heeft zoveel wonderen gedaan.
Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.
De Here vertelt hoe Hij redding biedt,
alle volken ter wereld kunnen nu zien
hoe rechtvaardig Hij is.
Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw
getoond aan het volk van Israël.
Alle volken ter wereld hebben kunnen zien
hoe God redding biedt.
Laat de hele aarde voor de Here juichen.
Breek maar uit in gejubel
en zing psalmen en lofliederen voor Hem.
Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.
Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.
Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.
Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.
Laat de zee maar golven en bruisen,
al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.
De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.
De rivieren klappen in de handen
en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.
Eens zal Hij komen en recht spreken over de hele aarde.
Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken
en elk volk eerlijk beoordelen.

New Living Translation

Psalm 98

Psalm 98

A psalm.

Sing a new song to the Lord,
    for he has done wonderful deeds.
His right hand has won a mighty victory;
    his holy arm has shown his saving power!
The Lord has announced his victory
    and has revealed his righteousness to every nation!
He has remembered his promise to love and be faithful to Israel.
    The ends of the earth have seen the victory of our God.

Shout to the Lord, all the earth;
    break out in praise and sing for joy!
Sing your praise to the Lord with the harp,
    with the harp and melodious song,
with trumpets and the sound of the ram’s horn.
    Make a joyful symphony before the Lord, the King!

Let the sea and everything in it shout his praise!
    Let the earth and all living things join in.
Let the rivers clap their hands in glee!
    Let the hills sing out their songs of joy
before the Lord,
    for he is coming to judge the earth.
He will judge the world with justice,
    and the nations with fairness.