Het Boek

Psalmen 98:1-9

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.

Hij heeft zoveel wonderen gedaan.

Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.

2De Here vertelt hoe Hij redding biedt,

alle volken ter wereld kunnen nu zien

hoe rechtvaardig Hij is.

3Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw

getoond aan het volk van Israël.

Alle volken ter wereld hebben kunnen zien

hoe God redding biedt.

4Laat de hele aarde voor de Here juichen.

Breek maar uit in gejubel

en zing psalmen en lofliederen voor Hem.

5Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.

Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.

6Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.

Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.

7Laat de zee maar golven en bruisen,

al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.

De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.

8De rivieren klappen in de handen

en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.

9Eens zal Hij komen en rechtspreken over de hele aarde.

Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken

en elk volk eerlijk beoordelen.

New International Version

Psalms 98:1-9

Psalm 98

A psalm.

1Sing to the Lord a new song,

for he has done marvelous things;

his right hand and his holy arm

have worked salvation for him.

2The Lord has made his salvation known

and revealed his righteousness to the nations.

3He has remembered his love

and his faithfulness to Israel;

all the ends of the earth have seen

the salvation of our God.

4Shout for joy to the Lord, all the earth,

burst into jubilant song with music;

5make music to the Lord with the harp,

with the harp and the sound of singing,

6with trumpets and the blast of the ram’s horn—

shout for joy before the Lord, the King.

7Let the sea resound, and everything in it,

the world, and all who live in it.

8Let the rivers clap their hands,

let the mountains sing together for joy;

9let them sing before the Lord,

for he comes to judge the earth.

He will judge the world in righteousness

and the peoples with equity.