Het Boek

Psalmen 98

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.
Hij heeft zoveel wonderen gedaan.
Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.
De Here vertelt hoe Hij redding biedt,
alle volken ter wereld kunnen nu zien
hoe rechtvaardig Hij is.
Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw
getoond aan het volk van Israël.
Alle volken ter wereld hebben kunnen zien
hoe God redding biedt.
Laat de hele aarde voor de Here juichen.
Breek maar uit in gejubel
en zing psalmen en lofliederen voor Hem.
Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.
Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.
Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.
Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.
Laat de zee maar golven en bruisen,
al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.
De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.
De rivieren klappen in de handen
en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.
Eens zal Hij komen en recht spreken over de hele aarde.
Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken
en elk volk eerlijk beoordelen.

New International Version

Psalm 98

Psalm 98

A psalm.

Sing to the Lord a new song,
    for he has done marvelous things;
his right hand and his holy arm
    have worked salvation for him.
The Lord has made his salvation known
    and revealed his righteousness to the nations.
He has remembered his love
    and his faithfulness to Israel;
all the ends of the earth have seen
    the salvation of our God.

Shout for joy to the Lord, all the earth,
    burst into jubilant song with music;
make music to the Lord with the harp,
    with the harp and the sound of singing,
with trumpets and the blast of the ram’s horn—
    shout for joy before the Lord, the King.

Let the sea resound, and everything in it,
    the world, and all who live in it.
Let the rivers clap their hands,
    let the mountains sing together for joy;
let them sing before the Lord,
    for he comes to judge the earth.
He will judge the world in righteousness
    and the peoples with equity.