Het Boek

Psalmen 98

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.
Hij heeft zoveel wonderen gedaan.
Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.
De Here vertelt hoe Hij redding biedt,
alle volken ter wereld kunnen nu zien
hoe rechtvaardig Hij is.
Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw
getoond aan het volk van Israël.
Alle volken ter wereld hebben kunnen zien
hoe God redding biedt.
Laat de hele aarde voor de Here juichen.
Breek maar uit in gejubel
en zing psalmen en lofliederen voor Hem.
Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.
Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.
Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.
Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.
Laat de zee maar golven en bruisen,
al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.
De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.
De rivieren klappen in de handen
en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.
Eens zal Hij komen en recht spreken over de hele aarde.
Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken
en elk volk eerlijk beoordelen.

New International Reader's Version

Psalm 98

Psalm 98

A psalm.

Sing a new song to the Lord.
    He has done wonderful things.
By the power of his right hand and his holy arm
    he has saved his people.
The Lord has made known his power to save.
    He has shown the nations that he does what is right.
He has shown his faithful love
    to the people of Israel.
People from one end of the earth to the other
    have seen that our God has saved us.

Shout for joy to the Lord, everyone on earth.
    Burst into joyful songs and make music.
Make music to the Lord with the harp.
    Sing and make music with the harp.
Blow the trumpets. Give a blast on the ram’s horn.
    Shout for joy to the Lord. He is the King.

Let the ocean and everything in it roar.
    Let the world and all who live in it shout.
Let the rivers clap their hands.
    Let the mountains sing together with joy.
Let them sing to the Lord,
    because he is coming to judge the earth.
He will judge the nations of the world
    in keeping with what is right and fair.