Het Boek

Psalmen 98:1-9

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.

Hij heeft zoveel wonderen gedaan.

Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.

2De Here vertelt hoe Hij redding biedt,

alle volken ter wereld kunnen nu zien

hoe rechtvaardig Hij is.

3Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw

getoond aan het volk van Israël.

Alle volken ter wereld hebben kunnen zien

hoe God redding biedt.

4Laat de hele aarde voor de Here juichen.

Breek maar uit in gejubel

en zing psalmen en lofliederen voor Hem.

5Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.

Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.

6Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.

Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.

7Laat de zee maar golven en bruisen,

al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.

De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.

8De rivieren klappen in de handen

en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.

9Eens zal Hij komen en rechtspreken over de hele aarde.

Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken

en elk volk eerlijk beoordelen.

New International Reader's Version

Psalm 98:1-9

Psalm 98

A psalm.

1Sing a new song to the Lord.

He has done wonderful things.

By the power of his right hand and his holy arm

he has saved his people.

2The Lord has made known his power to save.

He has shown the nations that he does what is right.

3He has shown his faithful love

to the people of Israel.

People from one end of the earth to the other

have seen that our God has saved us.

4Shout for joy to the Lord, everyone on earth.

Burst into joyful songs and make music.

5Make music to the Lord with the harp.

Sing and make music with the harp.

6Blow the trumpets. Give a blast on the ram’s horn.

Shout for joy to the Lord. He is the King.

7Let the ocean and everything in it roar.

Let the world and all who live in it shout.

8Let the rivers clap their hands.

Let the mountains sing together with joy.

9Let them sing to the Lord,

because he is coming to judge the earth.

He will judge the nations of the world

in keeping with what is right and fair.