Het Boek

Psalmen 98

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.
Hij heeft zoveel wonderen gedaan.
Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.
De Here vertelt hoe Hij redding biedt,
alle volken ter wereld kunnen nu zien
hoe rechtvaardig Hij is.
Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw
getoond aan het volk van Israël.
Alle volken ter wereld hebben kunnen zien
hoe God redding biedt.
Laat de hele aarde voor de Here juichen.
Breek maar uit in gejubel
en zing psalmen en lofliederen voor Hem.
Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.
Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.
Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.
Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.
Laat de zee maar golven en bruisen,
al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.
De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.
De rivieren klappen in de handen
en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.
Eens zal Hij komen en recht spreken over de hele aarde.
Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken
en elk volk eerlijk beoordelen.

The Message

Psalm 98

1Sing to God a brand-new song.
He’s made a world of wonders!

He rolled up his sleeves,
He set things right.

God made history with salvation,
He showed the world what he could do.

He remembered to love us, a bonus
To his dear family, Israel—indefatigable love.

The whole earth comes to attention.
Look—God’s work of salvation!

Shout your praises to God, everybody!
Let loose and sing! Strike up the band!

Round up an orchestra to play for God,
Add on a hundred-voice choir.

Feature trumpets and big trombones,
Fill the air with praises to King God.

Let the sea and its fish give a round of applause,
With everything living on earth joining in.

Let ocean breakers call out, “Encore!”
And mountains harmonize the finale—

A tribute to God when he comes,
When he comes to set the earth right.

He’ll straighten out the whole world,
He’ll put the world right, and everyone in it.