Het Boek

Psalmen 97:1-12

1De Here is de grote Koning.

Laat de aarde daarom juichen

en de landen aan de kust zich erover verblijden.

2Om Hem heen zijn wolken en duisternis.

Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.

3Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.

4De hele wereld wordt door Hem verlicht

als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.

5Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.

Hij is Heer over de hele aarde.

6Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen

en alle volken zullen Hem zien.

7Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,

zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.

Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.

8Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.

De dochters van Juda juichen U toe

om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.

9U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.

Boven U is er niemand op aarde.

U troont hoog boven alle goden.

10Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.

God beschermt zijn kinderen

en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.

11Gods volgelingen mogen in het licht leven

en Hij geeft vreugde in het hart van allen

die Hem oprecht volgen.

12Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.

Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 97:1-12

สดุดี 97

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครอง แผ่นดินโลกจงเปรมปรีดิ์

ชายทะเลไกลโพ้นจงชื่นชมยินดี

2เมฆและความมืดรายล้อมพระองค์

ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานบัลลังก์ของพระองค์

3ไฟโชติช่วงนำเสด็จ

และเผาผลาญศัตรูของพระองค์รอบด้าน

4สายฟ้าของพระองค์แวบวาบเหนือโลก

แผ่นดินโลกเห็นแล้วสั่นสะท้าน

5ภูเขาหลอมเหลวดั่งขี้ผึ้งต่อหน้า

องค์พระผู้เป็นเจ้า

ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโลกา

6ฟ้าสวรรค์ประกาศความชอบธรรมของพระองค์

ชนชาติทั้งปวงเห็นพระเกียรติสิริของพระองค์

7บรรดาผู้ที่นมัสการรูปเคารพจะได้รับความอับอาย

คือผู้ที่โอ้อวดในรูปเคารพ

เทพเจ้าทั้งปวงเอ๋ย จงมานมัสการพระเจ้า!

8ศิโยนได้ยินและชื่นชมยินดี

และหมู่บ้านต่างๆ ของยูดาห์เปรมปรีดิ์

เนื่องด้วยคำพิพากษาของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้สูงสุดเหนือทั้งโลก

พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือพระทั้งปวง

10บรรดาผู้ที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเกลียดชังความชั่ว

เพราะพระองค์ทรงปกป้องชีวิตของบรรดาผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์

และทรงช่วยเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของคนชั่ว

11แสงสว่างสาดส่องคนชอบธรรม

และความสุขโสมนัสมีแก่ผู้ที่มีจิตใจเที่ยงธรรม

12ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า

และสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์