Het Boek

Psalmen 97

1De Here is de grote Koning.
Laat de aarde daarom juichen
en de landen aan de kust zich erover verblijden.
Om Hem heen zijn wolken en duisternis.
Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.
Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.
De hele wereld wordt door Hem verlicht
als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.
Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.
Hij is Heer over de hele aarde.
Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen
en alle volken zullen Hem zien.
Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,
zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.
Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.
Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.
De dochters van Juda juichen U toe
om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.
U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.
Boven U is er niemand op aarde.
U troont hoog boven alle goden.
10 Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.
God beschermt zijn kinderen
en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.
11 Gods volgelingen mogen in het licht leven
en Hij geeft vreugde in het hart van allen
die Hem oprecht volgen.
12 Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.
Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.

New International Version

Psalm 97

Psalm 97

The Lord reigns, let the earth be glad;
    let the distant shores rejoice.
Clouds and thick darkness surround him;
    righteousness and justice are the foundation of his throne.
Fire goes before him
    and consumes his foes on every side.
His lightning lights up the world;
    the earth sees and trembles.
The mountains melt like wax before the Lord,
    before the Lord of all the earth.
The heavens proclaim his righteousness,
    and all peoples see his glory.

All who worship images are put to shame,
    those who boast in idols—
    worship him, all you gods!

Zion hears and rejoices
    and the villages of Judah are glad
    because of your judgments, Lord.
For you, Lord, are the Most High over all the earth;
    you are exalted far above all gods.
10 Let those who love the Lord hate evil,
    for he guards the lives of his faithful ones
    and delivers them from the hand of the wicked.
11 Light shines[a] on the righteous
    and joy on the upright in heart.
12 Rejoice in the Lord, you who are righteous,
    and praise his holy name.

Notas al pie

  1. Psalm 97:11 One Hebrew manuscript and ancient versions (see also 112:4); most Hebrew manuscripts Light is sown