Het Boek

Psalmen 97:1-12

1De Here is de grote Koning.

Laat de aarde daarom juichen

en de landen aan de kust zich erover verblijden.

2Om Hem heen zijn wolken en duisternis.

Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.

3Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.

4De hele wereld wordt door Hem verlicht

als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.

5Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.

Hij is Heer over de hele aarde.

6Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen

en alle volken zullen Hem zien.

7Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,

zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.

Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.

8Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.

De dochters van Juda juichen U toe

om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.

9U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.

Boven U is er niemand op aarde.

U troont hoog boven alle goden.

10Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.

God beschermt zijn kinderen

en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.

11Gods volgelingen mogen in het licht leven

en Hij geeft vreugde in het hart van allen

die Hem oprecht volgen.

12Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.

Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 97:1-12

Salmo 97

Ang Dios Labaw sa Tanan nga Pangulo

1Nagahari ang Ginoo!

Gani magkalipay ang kalibutan, pati na ang mga isla.

2Ginalibutan siya sang madamol nga gal-om,

kag nagahari siya nga may pagkamatarong kag hustisya.

3Nagauna sa iya ang kalayo nga nagasunog sa iya mga kaaway sa palibot.

4Ang iya kilat nagapasanag sa kalibutan.

Pagkakita sini sang mga tawo nagakulurog sila sa kahadlok.

5Nagakalatunaw ang mga bukid pareho sa kandila sa presensya sang Ginoo, ang Ginoo nga nagagahom sa bug-os nga kalibutan.

6Nagapahayag ang kalangitan nga matarong siya,

kag ang tanan nga katawhan nakakita sang iya pagkagamhanan.

7Nagakahuy-an ang tanan nga nagasimba sa mga imahen, ang mga nagapabugal sa mga dios-dios.

Ang tanan nga dios nagaluhod sa pagsimba sa Dios.

8Ginoo, nabatian sang mga pumuluyo sang Zion97:8 Zion: ukon, Jerusalem. kag sang iban pa nga mga banwa sang Juda nga silutan mo ang ila mga kaaway,

gani nagakalipay sila.

9Kay ikaw, Ginoo, nga Labing Mataas nga Dios, nagagahom sa bug-os nga kalibutan.

Mas labaw ka sang sa tanan nga dios.

10Ang mga nagahigugma sa Ginoo dapat nga magkaugot sa malain.

Kay ginatipigan sang Ginoo ang kabuhi sang iya matutom nga katawhan

kag ginaluwas niya sila sa kamot sang mga malaot.

11Ang kaayo sang Dios daw sa adlaw nga nagasilak sa mga matarong

kag nagahatag ini sang kalipay sa ila.

12Kamo nga mga matarong, magkalipay kamo tungod sang ginhimo sang Ginoo sa inyo.

Dayawa ninyo siya bilang pagdumdom kon ano siya ka balaan.