Het Boek

Psalmen 97

1De Here is de grote Koning.
Laat de aarde daarom juichen
en de landen aan de kust zich erover verblijden.
Om Hem heen zijn wolken en duisternis.
Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.
Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.
De hele wereld wordt door Hem verlicht
als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.
Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.
Hij is Heer over de hele aarde.
Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen
en alle volken zullen Hem zien.
Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,
zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.
Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.
Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.
De dochters van Juda juichen U toe
om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.
U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.
Boven U is er niemand op aarde.
U troont hoog boven alle goden.
10 Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.
God beschermt zijn kinderen
en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.
11 Gods volgelingen mogen in het licht leven
en Hij geeft vreugde in het hart van allen
die Hem oprecht volgen.
12 Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.
Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 97

Воспойте Вечному новую песню,
    так как Он сотворил чудеса;
Его правая рука, Его святая рука,
    принесла Ему победу.
Вечный явил Своё спасение,
    Свою праведность показал народам.
Он вспомнил милость
    и верность Свою к народу Исроила.
Все края земли увидели
    спасение нашего Бога.

Восклицай Вечному, вся земля;
    восклицайте громко, веселитесь и пойте!
Прославляйте Вечного на арфах,
    на арфах со звуками песнопений!
Под звуки труб и рогов
    радостно восклицайте перед Царём, Вечным!

Пусть шумит море и всё, что наполняет его,
    вселенная и все, кто живёт в ней.
Пусть рукоплещут реки,
    пусть веселятся вместе горы,
пусть поют перед Вечным,
    потому что Он идёт судить землю.
Он будет судить вселенную справедливо
    и народы – верно.