Het Boek

Psalmen 97:1-12

1De Here is de grote Koning.

Laat de aarde daarom juichen

en de landen aan de kust zich erover verblijden.

2Om Hem heen zijn wolken en duisternis.

Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.

3Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.

4De hele wereld wordt door Hem verlicht

als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.

5Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.

Hij is Heer over de hele aarde.

6Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen

en alle volken zullen Hem zien.

7Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,

zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.

Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.

8Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.

De dochters van Juda juichen U toe

om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.

9U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.

Boven U is er niemand op aarde.

U troont hoog boven alle goden.

10Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.

God beschermt zijn kinderen

en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.

11Gods volgelingen mogen in het licht leven

en Hij geeft vreugde in het hart van allen

die Hem oprecht volgen.

12Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.

Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Забур 97:1-9

Песнь 97

Песнь.

1Воспойте Вечному новую песню,

так как Он сотворил чудеса;

Его правая рука, Его святая рука,

принесла Ему победу.

2Вечный явил Своё спасение,

Свою праведность показал народам.

3Он вспомнил милость

и верность Свою к народу Исраила.

Все края земли увидели

спасение нашего Бога.

4Восклицай Вечному, вся земля;

восклицайте громко, веселитесь и пойте!

5Прославляйте Вечного на арфах,

на арфах со звуками песнопений!

6Под звуки труб и рогов

радостно восклицайте перед Царём, Вечным!

7Пусть шумит море и всё, что наполняет его,

мир и все, кто живёт в нём.

8Пусть рукоплещут реки,

пусть веселятся вместе горы,

9пусть поют перед Вечным,

потому что Он идёт судить землю.

Он будет судить мир справедливо

и народы – верно.