Het Boek

Psalmen 97:1-12

1De Here is de grote Koning.

Laat de aarde daarom juichen

en de landen aan de kust zich erover verblijden.

2Om Hem heen zijn wolken en duisternis.

Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.

3Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.

4De hele wereld wordt door Hem verlicht

als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.

5Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.

Hij is Heer over de hele aarde.

6Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen

en alle volken zullen Hem zien.

7Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,

zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.

Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.

8Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.

De dochters van Juda juichen U toe

om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.

9U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.

Boven U is er niemand op aarde.

U troont hoog boven alle goden.

10Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.

God beschermt zijn kinderen

en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.

11Gods volgelingen mogen in het licht leven

en Hij geeft vreugde in het hart van allen

die Hem oprecht volgen.

12Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.

Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 97:1-12

Dwom 97

1Awurade di ɔhene, ma asase ani nnye;

ma nsupɔ ahodoɔ nsɛpɛ wɔn ho.

2Omununkum ne esum kabii atwa ne ho ahyia;

tenenee ne atɛntenenee yɛ nʼahennwa no fapem.

3Ogya di nʼanim

na ɛhye nʼatamfoɔ wɔ afanan nyinaa.

4Nʼanyinam hran ewiase;

asase ahunu, na ne ho popo.

5Mmepɔ nane sɛ nku wɔ Awurade anim,

Awurade a asase nyinaa wɔ no no anim.

6Ɔsoro pae mu ka ne tenenee kyerɛ

na aman nyinaa hunu nʼanimuonyam.

7Ahonisomfoɔ nyinaa anim agu ase,

wɔn a wɔde abosomhuhuo hoahoa wɔn ho no,

anyame nyinaa monsɔre no.

8Sion te, na ne ho sɛpɛ no

na Yuda nkuraase ani gye

Ao Awurade, ɛsiane wʼatɛntenenee enti.

9Wo, Ao Awurade ne Ɔsorosoroni wɔ asase so nyinaa;

wɔama wo so pa ara wɔ anyame nyinaa mu.

10Ma wɔn a wɔdɔ Awurade no nkyiri bɔne,

ɔbɔ ne nkurɔfoɔ a wɔyɛ nokwafoɔ no ho ban

na ɔgye wɔn firi amumuyɛfoɔ nsam.

11Hann to gu teneneefoɔ so

na anigyeɛ ba wɔn a wɔn akoma mu teɛ so.

12Momma mo ani nnye Awurade mu, mo teneneefoɔ nyinaa,

na monkamfo ne din kronkron no.