Het Boek

Psalmen 96

1Zing een nieuw lied voor de Here,
laat de hele aarde maar meezingen.
Zing een loflied voor de Here
tot eer van zijn naam,
vertel ieder over zijn uitredding, dag in, dag uit.
Vertel alle volken hoe groot Hij is
en welke machtige wonderen Hij doet.
De Here is immers groot en machtig?
Hij is het waard van harte te worden geprezen,
roemrucht is zijn naam.
De goden van alle andere volken zijn maar afgoden,
de Here heeft de hemel gemaakt.
Zijn grootheid en macht gaan voor Hem uit
en zijn kracht en eer omringen Hem.
Laten alle mensen, van elk volk en elke generatie,
de Here eer geven.
Laten zij allemaal zijn macht en kracht prijzen.
Prijs de grootheid van de naam van de Here.
Kom naar zijn huis en breng Hem uw offers.
Doe uw mooiste kleren aan en buig u voor de Here neer.
Laat de hele aarde beven als Hij komt.
10 Zeg tegen de volken: de Here is de grote Koning.
De wereld is stevig gefundeerd.
God zal een rechtvaardig oordeel over de volken uitspreken.
11 Er is blijdschap in de hemel en de aarde jubelt het uit.
De zee bruist van vreugde, samen met alles wat er in is.
12 Ook de velden en alles wat daarop leeft, verheugen zich.
De bomen in de bossen jubelen.
13 Dat is voor de Here, want Hij komt
om zijn oordeel over de aarde uit te spreken.
Hij zal in oprechtheid over de wereld rechtspreken
en zijn trouw aan alle volken bekendmaken.

New Living Translation

Psalm 96

Psalm 96

Sing a new song to the Lord!
    Let the whole earth sing to the Lord!
Sing to the Lord; praise his name.
    Each day proclaim the good news that he saves.
Publish his glorious deeds among the nations.
    Tell everyone about the amazing things he does.
Great is the Lord! He is most worthy of praise!
    He is to be feared above all gods.
The gods of other nations are mere idols,
    but the Lord made the heavens!
Honor and majesty surround him;
    strength and beauty fill his sanctuary.

O nations of the world, recognize the Lord;
    recognize that the Lord is glorious and strong.
Give to the Lord the glory he deserves!
    Bring your offering and come into his courts.
Worship the Lord in all his holy splendor.
    Let all the earth tremble before him.
10 Tell all the nations, “The Lord reigns!”
    The world stands firm and cannot be shaken.
    He will judge all peoples fairly.

11 Let the heavens be glad, and the earth rejoice!
    Let the sea and everything in it shout his praise!
12 Let the fields and their crops burst out with joy!
    Let the trees of the forest sing for joy
13 before the Lord, for he is coming!
    He is coming to judge the earth.
He will judge the world with justice,
    and the nations with his truth.