Het Boek

Psalmen 96

1Zing een nieuw lied voor de Here,
laat de hele aarde maar meezingen.
Zing een loflied voor de Here
tot eer van zijn naam,
vertel ieder over zijn uitredding, dag in, dag uit.
Vertel alle volken hoe groot Hij is
en welke machtige wonderen Hij doet.
De Here is immers groot en machtig?
Hij is het waard van harte te worden geprezen,
roemrucht is zijn naam.
De goden van alle andere volken zijn maar afgoden,
de Here heeft de hemel gemaakt.
Zijn grootheid en macht gaan voor Hem uit
en zijn kracht en eer omringen Hem.
Laten alle mensen, van elk volk en elke generatie,
de Here eer geven.
Laten zij allemaal zijn macht en kracht prijzen.
Prijs de grootheid van de naam van de Here.
Kom naar zijn huis en breng Hem uw offers.
Doe uw mooiste kleren aan en buig u voor de Here neer.
Laat de hele aarde beven als Hij komt.
10 Zeg tegen de volken: de Here is de grote Koning.
De wereld is stevig gefundeerd.
God zal een rechtvaardig oordeel over de volken uitspreken.
11 Er is blijdschap in de hemel en de aarde jubelt het uit.
De zee bruist van vreugde, samen met alles wat er in is.
12 Ook de velden en alles wat daarop leeft, verheugen zich.
De bomen in de bossen jubelen.
13 Dat is voor de Here, want Hij komt
om zijn oordeel over de aarde uit te spreken.
Hij zal in oprechtheid over de wereld rechtspreken
en zijn trouw aan alle volken bekendmaken.

The Message

Psalm 96

11-2 Sing God a brand-new song!
Earth and everyone in it, sing!
Sing to Godworship God!

2-3 Shout the news of his victory from sea to sea,
Take the news of his glory to the lost,
News of his wonders to one and all!

4-5 For God is great, and worth a thousand Hallelujahs.
His terrible beauty makes the gods look cheap;
Pagan gods are mere tatters and rags.

5-6 God made the heavens—
Royal splendor radiates from him,
A powerful beauty sets him apart.

Bravo, God, Bravo!
Everyone join in the great shout: Encore!
In awe before the beauty, in awe before the might.

8-9 Bring gifts and celebrate,
Bow before the beauty of God,
Then to your knees—everyone worship!

10 Get out the message—God Rules!
He put the world on a firm foundation;
He treats everyone fair and square.

11 Let’s hear it from Sky,
With Earth joining in,
And a huge round of applause from Sea.

12 Let Wilderness turn cartwheels,
Animals, come dance,
Put every tree of the forest in the choir—

13 An extravaganza before God as he comes,
As he comes to set everything right on earth,
Set everything right, treat everyone fair.